Persoonlijk probleem

van de leerling of thuissituatie

Thuissituatie

De ouders van een leerling uit mijn klas zijn onlangs gescheiden.

Tijdens het huisbezoek werd mij duidelijk in welke schrijnende woonsituatie ze verkeren.

Mama is tijdens de oudercontactavond op school geweest. Ze was onder in vloed van medicatie waardoor het gesprek zeer moeizaam verliep. Dit was de eerste keer dat mama naar school kwam.

Na de oudercontactavond ben ik een gesprek aan gegaan met mijn leerling. Hij vertelde over het drankmisbruik van vader. Ook waren ze al voor de 3de maal verhuisd dit jaar. Hij was dikwijls alleen thuis. Zowel bij moeder als bij vader wist hij nooit wanneer ze terug thuis zouden zijn. In het vorig huis kon hij nog bij de buren gaat eten nu was dit ook niet meer mogelijk.Hoe pak ik dit aan?

Te laat

Een leerling komt steeds te laat. Hoe kan ik dit ombuigen tot iets positiefs voor ouder en kind?

Verdriet

Een leerling voelt zich vaak verdrietig en lijkt nood te hebben aan ' warmte/genegenheid'. Hoe kan ik hier aan tegemoetkomen?

Oudercontact

De mama van Stefano wil graag naar het oudercontact komen maar geraakt er niet omdat ze geen vervoer heeft of omdat ze moet zorgen voor de andere kinderen van het gezin. Hoe pak je dit aan?

Moe

Marie  zit vaak erg moe in de klas. Ze kan zich niet concentreren en heeft vaak ruzie met klasgenootjes. Als je vraagt hoe laat ze is gaan slapen, dan is dit vaak na middernacht. Hoe ga je hier mee om?

Huisbezoek

Is het een goed idee om een huisbezoek te doen (om meer zicht te krijgen op de thuissituatie)?

Vraag 1: Thuissituatie

De ouders van een leerling uit mijn klas zijn onlangs gescheiden.

Tijdens het huisbezoek werd mij duidelijk in welke schrijnende woonsituatie ze verkeren.

Mama is tijdens de oudercontactavond op school geweest. Ze was onder in vloed van medicatie waardoor het gesprek zeer moeizaam verliep. Dit was de eerste keer dat mama naar school kwam.

Na de oudercontactavond ben ik een gesprek aan gegaan met mijn leerling. Hij vertelde over het drankmisbruik van vader. Ook waren ze al voor de 3de maal verhuisd dit jaar. Hij was dikwijls alleen thuis. Zowel bij moeder als bij vader wist hij nooit wanneer ze terug thuis zouden zijn. In het vorig huis kon hij nog bij de buren gaan eten nu was dit ook niet meer mogelijk. Hoe pak ik dit aan?Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk

 

Kindgesprekken : In de derde en vierde week van september organiseren we kindgesprekken waar de klasjuf op een amicale manier in een soort van huiselijke sfeer een gesprek houdt. Ze doet dit met alle kinderen uit haar klas en vraagt naar hobby’s, talenten, huiswerkplek, …… Dit om te vermijden dat kinderen  alleen een persoonlijk contact hebben met juf of meester wanneer er problemen zijn. De verkregen info is soms erg verrassend voor de juf  en zij zal het kind dan met andere, zachtere ogen kunnen bekijken. De zorgjuf wordt dan ook ingeschakeld om de klas op te vangen zodat de klasjuf de handen vrij heeft om de gesprekken in een serene en vertrouwelijke sfeer te laten plaatsvinden. Leerkracht en leerling zijn super tevreden met dit gebeuren. In de 2de en 3de graad wordt dit nogmaals hernomen in maart.We organiseren enkele keren per schooljaar een koffieochtend waar we steeds een aantal items aanraken zoals op tijd naar school komen, op tijd gaan slapen, het belang van een goed ontbijt, …


2x per jaar is er een praatcafé waar ouders vrijblijvend en heel laagdrempelig de directie, zorgcoördinatoren en enkele leerkrachten kan aanspreken over welk onderwerp dan ook.  Hier komt regelmatig de moeilijke thuissituatie aan bod.


Wij kunnen als school ook altijd terecht in het bredere netwerk van Kolderbos zoals de maatschappelijk werkster van buurtwerking RIMO, de wijkmanager, de jeugdwerking GIGOS, … Op die manier proberen we de reële situatie van sommige gezinnen in kaart te brengen.


Zie ook: Docu: Communicatie met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen                                                                                                                       

                                                                             https://avansa-limburg.be/projecten/de-ideale-school

 

                                                                             https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/


Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Contactname met:

Vrij CLB Genk

GO! CLB Genk     

Klik:

Adviezen en reflecties: 


NtA (Netwerk tegen armoede):

CLB – ervaringsdeskundige – doorverwijzing.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Loyaliteit is vaak heel groot, probeer geen slechte dingen te laten zeggen over hun ouders en zeg zelf ook geen slechte dingen over de ouders. Is misschien evident maar wilde het toch nog even vermelden.

Vraag 2: Te laat

Een leerling komt steeds te laat. Hoe kan ik dit ombuigen tot iets positiefs voor ouder en kind?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Spreek nooit een kind hierop aan.


Je kan best eerst insteken op een vertrouwensband met de ouders. Leg niet de nadruk op het probleem, maar zoek samen naar een oplossing.


Een mama kreeg het 's morgens niet voor mekaar om op tijd te zijn en we hadden het idee om haar te vragen het ochtendtoezicht op de speelplaats te doen.


Wel, mama reageerde enthousiast op onze vraag. De eerste twee weken liep het af en toe moeilijk om op tijd te zijn. Ondertussen loopt het vlot: haar kinderen zijn gemotiveerd om zich klaar te maken 's morgens, want het extra centje dat mama verdient wordt ook door hen geapprecieerd.


Tegelijkertijd zijn ze altijd voor de schoolbel rinkelt op school. Mama zelf zegt dat ze nu een doel heeft en zich nuttig voelt.


Bovendien heb ik haar vertrouwen kunnen winnen en haar kunnen aanmoedigen (stapje voor stapje) om hulp van het OCMW toe te laten. Ze zegt nu openlijk dat de druk van de schulden minder zwaar op haar schouders weegt nu dat ze weet dat het OCMW ondersteunt.


Zie ook: Docu: Communicatie  met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

                                                                             

                                                                              https://avansa-limburg.be/projecten/de-ideale-school


                                                                              https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/


Vraag 3: Verdriet

Een leerling voelt zich vaak verdrietig en lijkt nood te hebben aan ' warmte/genegenheid'.

Hoe kan ik hier aan tegemoetkomen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Knuffelturnen (Sherborne) is een bewegingsmethode waarbij bewegingsactiviteiten worden aangeboden met als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen.


Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen. Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt adhv bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn.


Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen.


Je kan hier meer over terugvinden in het boek:

Een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek –  Het Groene Boekje


of via www.sherborne.be


Vraag 4: Oudercontact

De mama van een leerling wil graag naar het oudercontact komen maar geraakt er niet omdat ze geen vervoer heeft of omdat ze moet zorgen voor de andere kinderen van het gezin. Hoe pak je dit aan?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Opvolging van kinderen op school is ontzettend belangrijk en een oudercontact speelt hierin een belangrijke rol. Indien het voor de mama onmogelijk is om aanwezig te zijn, zoeken we bij ons op school samen naar een oplossing. Afhankelijk van de boodschap – elk oudercontact is anders -  kan het zijn dat we een ander moment prikken. De vorm kan verschillen: dit kan bijvoorbeeld een huisbezoek zijn samen met een medewerker van het CLB of dit kan een telefonisch contact zijn met de leerkracht…
Als een mama  aangeeft (drempel om dit te zeggen) dat ze aanwezig wil zijn op het oudercontact, maar dat dit om de een of andere reden niet lukt. Dan neem je als school best contact op om samen naar een oplossing te zoeken.

Je kan voorstellen doen als school, maar vergeet ook niet te luisteren naar wat de mama voorstelt. (bv ander moment (voor school, na school, tijdens de middag,…), huisbezoek, telefonisch oudercontact, vervoer zoeken, …).


Zie ook: Docu: Communicatie met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

                                                                               

                                                                              https://avansa-limburg.be/projecten/de-ideale-school


                                                                              https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/


Antwoord van de werkgroep


Mogelijke stappen / aanknopingspunten:

-Informeer ouders  bij het begin van het schooljaar dat de school veel waarde hecht aan een oudercontact.

-Communiceer naar  de ouders dat wanneer ze niet naar een oudercontact (kunnen) komen, de school contact met hen zal opnemen om samen te zoeken naar een oplossing.

-Zeg in een individuele situatie hetzelfde: benadruk het belang van een oudercontact en zeg dat je samen naar een alternatief kan zoeken.

-Waardeer de ouder altijd in zijn ‘ouder zijn’ en voer een beleid dat voor elke ouder geldt.

-Stel de vraag aan de ouder: Wat stel jij als voor, heb jij een alternatief?’

Vraag 5: Moe

Een leerling  zit vaak erg moe in de klas. Ze kan zich niet concentreren en heeft vaak ruzie met klasgenootjes. Als je vraagt hoe laat ze is gaan slapen, dan is dit vaak na middernacht. Hoe ga je hier mee om?

Vraag 6: Huisbezoek

Is het een goed idee om een huisbezoek te doen (om meer zicht te krijgen op de thuissituatie)?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Indien je als school (of als leerkracht), ervoor kiest om huisbezoeken te doen bij kinderen die reeds bij jou op school zitten. Plan dit dan als voorbereiding op het schooljaar en met als doelstelling om kennis te maken met het kind / gezin. Niet met het oog op het detecteren van een probleemsituatie.


Huisbezoeken doe je best niet onverwacht, maar op afspraak en bij alle kinderen.

Wanneer je al eens kennis gemaakt hebt, kan je makkelijker contact leggen bij een probleem.


Er zijn ook andere manieren: zie vraag1 ‘praktijkvoorbeelden’:kindgesprekken’.


Zie ook: Docu: Communicatie met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

                                                                               

                                                                              https://avansa-limburg.be/projecten/de-ideale-school


                                                                              https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/ 


Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Als je als leerkracht merkt dat een leerling niet in staat is om de lessen te volgen, dan ga je eerst in gesprek met de leerling om zicht te krijgen op de thuissituatie vanuit het perspectief van de leerling. Je kan de leerling geruststellen en zeggen dat je samen met mama en/of papa naar een oplossing gaat zoeken.

Vervolgens zou je de ouders kunnen uitnodigen vanuit een bezorgdheid, vanuit de dingen die je in de klas opmerkt.

Ook hier is het belangrijk dat je geen oordeel velt of komt aandraven met allerhande tips. Maak afspraken die voor school van belang zijn, zorg voor een veilige sfeer zodat ouders zelf met een hulpvraag durven komen.


Antwoord van de werkgroep:


Probeer (eventueel in overleg met CLB) op een respectvolle manier na te gaan wat er precies aan de hand is. Afhankelijk van de leeftijd en de situatie zal de leerling of de ouder je eerste aanspreekpunt zijn.


Zie ook: Docu: Communicatie  met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                                Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

                                                                               

                                                                              https://avansa-limburg.be/projecten/de-ideale-school


                                                                              https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/


      

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken.

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.


Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.


Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017