Participatie / financieel

Schooluitstap 1

Een leerling zegt dat hij/zij niet mee op schooluitstap kan omdat de centen thuis op zijn. Wat kan ik doen?

Zakgeld

Tijdens de schoolreis wordt er wat zakgeld meegenomen voor een ijsje. Iedereen geeft het tijdig af. Een leerling heeft het niet bij. Wat kan ik doen?

Schooluitstap 2

Een leerling kan niet mee op bosklassen of meerdaagse uitstap. Er werd al voorgesteld aan de ouders om dit mee te financieren vanuit de schoolkas. Maar er blijken obstakels te zijn. Wat kan ik  doen?

Schoolrekening 1

De schoolrekeningen van een leerling worden niet betaald.

Hoe pak ik dit aan?

Tombola

Meewerken aan een tombola en andere inzamelacties.

Kan je dit aan alle leerlingen vragen?

Schoolfotograaf

Vandaag komt de schoolfotograaf. Een leerling heeft nieuwe kleren aan en is ook naar de kapper geweest. Ook broer en zus zijn volledig in het nieuw gezet. Vorig schooljaar kon mama de foto’s niet betalen.

Hoe leg je mama uit dat het niet nodig is om extra uitgaven te doen?

Bingel

De leerlingen krijgen extra taken via Bingel. Op het einde van de week heeft  heeft een leerling de opdrachten niet gemaakt. Hij/zij zegt dat er thuis geen elektriciteit was. Wat kan ik doen?

Hobby's

Een leerling vertelde vandaag op school dat hij / zij geen hobby’s heeft.

Ik vermoed dat er thuis financiële problemen zijn. Wat kan ik doen?

Financiële problemen

Een ouder heeft financiële problemen en vraagt raad over waar hij/zij terechtkan. Welke informatie kan ik geven?

Schoolrekening 2

Ouders die een hoge achterstand hebben opgelopen worden aangesproken (eerlijk, oprecht en met het aanbod om met een afbetalingsplan te betalen) door de directie. Wat met ouders die niet bereid zijn tot een gesprek? Wat met ouders die beginnen schoolshoppen en op verschillende scholen een financieel gat achterlaten?

UItstap

We stelden als school vast dat de uitstap van de buurtwerking dezelfde bestemming had als onze schoolreis en bovendien tegen een betere prijs. Hoe kan je dit vermijden?

Financële situatie

Mag je bij een inschrijving vragen naar de financiële situatie?

Vertrouwelijke informatie

Mag de boekhouding vertrouwelijke informatie doorgegeven aan de leerkracht zodat deze rekening kan houden met de situatie?

Schoolkosten

Welke afspraken kan je maken om de schoolkosten van bijvoorbeeld boeken en materiaal te drukken?

Schoolmateriaal

Een leerling (vluchteling) kan de taken thuis niet maken omdat ze thuis niet het juiste schoolmateriaal heeft. Hoe pak ik dit aan?

Boekentas

Een leerling komt naar mij toe en zegt. 'Mevrouw, mijn boekentas is stuk en ik kan geen andere kopen'.

Hoe pak ik dit aan?

Vakantie

Kinderen krijgen na een vakantieperiode de opdracht om te vertellen over de vakantie. Hoe ga je daarmee om?

Verjaardagen

Verjaardagen en traktaties op school, hoe ga je hiermee om?

Fietsuitstap

Je organiseert met de klas een fietsuitstap om geen extra kosten voor busvervoer te moeten maken. Enkele leerlingen blijken geen fiets te hebben en/of kunnen niet fietsen (nooit geleerd als er in het gezin geen fiets is). Wat doe je?

Kostenbeleid

Hoe kan je werken aan een kostenbeleid op school?

Omgaan met aankoop boeken / boekbestellinge


iPadklassen

We zijn op school begonnen met enkele iPadklassen. Enerzijds vinden we dit een manier om de digitale kloof te dichten en biedt het kansen om op een goedkope manier te remediëren, anderzijds is dat een hele instapkost. We bieden de mogelijkheid om de iPad gespreid te betalen en in echt moeilijke financiële situaties springt de school bij. De vraag is hoe we dit het best aanpakken voor ouders die het ook financieel moeilijk hebben, maar die een zekere fierheid hebben die hun belet toe te geven dat ze het eigenlijk moeilijk kunnen financieren.Sneeuwklassen

Wat doe je als school met sneeuwklassen: organiseer je dit wel of niet?

22/02/20

Tegemoetkomingen

Waar kan je terecht in Genk voor tegemoetkomingen als ouder of als school?

Vraag 1: Schooluitstap

Een leerling zegt dat hij/zij niet mee op schooluitstap(1) kan omdat de centen thuis op zijn.

Hoe kan je de kosten voor een schoolreis haalbaar maken?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


In onze school organiseren we uitstappen die te voet of met de fiets te bereiken zijn. Er zijn altijd fietsen op school voor de kinderen die er zelf geen hebben.


De school betaalt de bus of één van de busritten vanuit de werkingsmiddelen,  de ouders betalen de eigenlijke uitstap.


Schoolreizen proberen we dichtbij en goedkoop te houden, eens om de 3 jaar organiseren we een wat duurdere uitstap (bijvoorbeeld Bobbejaanland) die voor alle leerlingen door de ouderraad wordt betaald.

Aan ouders en grootouders wordt gevraagd om te rijden.
Als een leerling met dit verhaal komt, luister ik eerst naar haar. Soms is dit belangrijker dan onmiddellijk een oplossing aanreiken.  Door goed te luisteren komen er oorzaken naar boven en zijn er dingen die een leerling wil vertellen.  Leerlingen stellen zelf soms oplossingen voor, luister ernaar en vraag er zelf naar.  Als je samen met de leerling tot een oplossing komt, is dit veel krachtiger.  Pas daarna geef ik zelf mogelijke oplossingen, maar dan luister ik goed naar de reactie van de leerling.Leerlingen die omwille van financiële redenen niet op uitstap kunnen meegaan, worden ondersteund door de schooldirectie. Hier komt de school tussen, leerlingen kunnen gesteund worden met het schoolbudget.


Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt : aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                   Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                  Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen  Tips van leerkrachten


Beperk het aantal uitstappen en bundel activiteiten voor verschillende vakken

Beperk reiskosten en plan uitstappen met de fiets – stel schoolfietsen ter beschikking (niet iedereen heeft immers een fiets)

Voorzie een sociale kas voor leerlingen die (in noodgevallen) niet meekunnenHoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk

Bespreek dit intern:


Je kan een ouder doorverwijzen naar volgende organisaties in Genk


Loket Kinderrechten

Ouders kunnen terecht bij het loket kinderrechten voor informatie over:

- welke rechten men heeft op basis van de gezinssamenstelling en het inkomen

- bij welke diensten men in Genk terecht kan

Contact: 089 65 57 47 of 0470 45 35 02.

Meer info  
Cultuurfonds Sociaal Huis Portavida

Het Sociaal huis wil mensen de kans geven om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het cultuurfonds

voor activiteiten op school zoals bosklassen, schoolreis, zwemmen, theater,

De toekenning van zo’n tussenkomst gebeurt steeds op basis van een sociaal

onderzoek.

Meer info: Rechtenverkenner

                  Overzicht financiële tegemoetkoming vrije tijd & enkele voorbeelden / situatieschetsenZiekenfondsen

Een ziekenfonds komt tussen bij een aantal kosten als:

• een kind meegaat op bos-, zee- en sneeuwklassen,

• een kind in behandeling is bij een logopedist,

• een kind een bril nodig heeft,

• een kind naar de tandarts gaat,

• een kind een vaccin nodig heeft om naar het buitenland te gaan,

• een  kind naar een diëtist gaat,

• een kind naar een jeugdbeweging, speelpleinwerking of sportclub gaat

• een  kind thuis les krijgt omdat hij of zij ziek is,

• een kind naar een privé-psycholoog gaat (bij bepaalde ziekenfondsen).

Meer info Ziekenfondsen


Bij de Uitdaging kan je rugzakken uitlenen;


Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Denk als team na over alternatieve uitstappen die kostenneutraal zijn of passen binnen de maximumfactuur en wees creatief.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Tracht activiteiten waarbij ouders kosten moeten doen, zoveel mogelijk te vermijden.


Vraag 2: Zakgeld

Tijdens de schoolreis(2) wordt er wat zakgeld meegenomen voor een ijsje. Iedereen geeft het tijdig af. Een leerling heeft het niet bij. Wat kan ik doen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkIn het secundair houden de leerlingen meestal zelf hun zakgeld bij.   De meesten zullen onderling een oplossing zoeken, ze zullen bijvoorbeeld geld lenen.  (Als dit vaak voorkomt kan dit in een groep leerlingen wel leiden tot conflict of uitsluiting).

Tips: als leerkracht ijsjes voor de hele klas kopen, krijg je misschien een kleine korting die je kan gebruiken voor de niet-betalers.  Achteraf vragen naar het geld zonder dat het opvalt voor de andere leerlingen.Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk

Bekijk intern hoe dit probleem kan voorkomen worden.Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Is dat ijsje echt nodig? Wees creatief en bedenk een manier om aan iedereen een vieruurtje of traktatie te geven zonder dat daar extra geld voor meegenomen moet worden. Als de school echt aan dit systeem wil vasthouden, voorzie dan altijd wat extra uit de sociale kas voor de kinderen die het geld niet bij hebben en doe dat zo onopvallend mogelijk. Je zal merken dat het vaak dezelfde kinderen zijn. Als je de ouders voldoende hebt leren kennen weet je ook of ze niet kunnen, niet willen, of vergeetachtig zijn. In de 2 laatste gevallen kan je ouders daarop aanspreken.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Kinderen zouden niet in deze situatie gebracht mogen worden. Waarom geen spaarsysteem waarbij  elke leerling bijvoorbeeld 0.5 euro per week meebrengt? 

Vraag 3: Schooluitstap(2)

Een leerling kan niet mee op bosklassen of meerdaagse uitstap. Er werd al voorgesteld aan de ouders om dit mee te financieren vanuit de schoolkas. Maar er blijken obstakels te zijn. Wat kan ik  doen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Mogelijke benaderingen:


We geven ouders de kans om de zeeklassen in schijven te betalen.


We onderzoeken of het cultuurfonds kan tussenkomen.


We vragen na of de logieplaats korting geeft aan bepaalde groepen leerlingen.


We informeren ouders dat het ziekenfonds een tussenkomst kan voorzien…


Tijdens het eerste infomoment geeft de school de formulieren van de respectievelijke ziekenfondsen mee      met de ouders.We werken met een spaarkaart waar per week een klein bedrag op staat.  Soms staat er een groter bedrag op.  We laten de ouders vrij om hiervan gebruik te maken, sparen op een ander tempo kan ook.  Sommigen betalen af en toe een iets groter bedrag en dat wordt gewoon bij op de kaart geschreven.

 

Leerlingen die het thuis moeilijk hebben krijgen de kans om maar een deel te betalen.  We hangen dit niet aan de grote klok, want dit is financieel voor de school ook moeilijk.


We organiseren eetdagen zodat niemand het volledige bedrag moet betalen.


Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                  Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                 Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 


Je kan een ouder doorverwijzen naar volgende organisaties in Genk


Loket Kinderrechten

Ouders kunnen terecht bij het loket kinderrechten voor informatie over:

- welke rechten men heeft op basis van de gezinssamenstelling en het inkomen

- bij welke diensten men in Genk terecht kan

Contact: 089 65 57 47 of 0470 45 35 02.

Meer info
Cultuurfonds  Sociaal Huis Portavida

Het Sociaal huis wil mensen de kans geven om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het cultuurfonds

voor activiteiten op school zoals bosklassen, schoolreis, zwemmen, theater,

De toekenning van zo’n tussenkomst gebeurt steeds op basis van een sociaal

onderzoek.

Meer info:  Rechtenverkenner   

                    Overzicht financiële tegemoetkoming vrije tijd & enkele voorbeelden / situatieschetsen


Ziekenfondsen

Een ziekenfonds komt tussen bij een aantal kosten als:

• een kind meegaat op bos-, zee- en sneeuwklassen,

• een kind in behandeling is bij een logopedist,

• een kind een bril nodig heeft,

• een kind naar de tandarts gaat,

• een kind een vaccin nodig heeft om naar het buitenland te gaan,

• een  kind naar een diëtist gaat,

• een kind naar een jeugdbeweging, speelpleinwerking of sportclub gaat

• een  kind thuis les krijgt omdat hij of zij ziek is,

• een kind naar een privé-psycholoog gaat (bij bepaalde ziekenfondsen).

Meer info Ziekenfondsen


Adviezen en reflecties

 

TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Meerdaagse uitstappen worden georganiseerd met de beste bedoelingen, maar komen hard aan bij kinderen die niet mee kunnen. 1ste kwetsing: ze kunnen niet mee, 2e kwetsing: ze moeten toch aanwezig zijn op school en zien soms de andere leerlingen vertrekken en 3e kwetsing: als de leerlingen terug zijn van hun meerdaagse uitstap , waar wordt er over gepraat. Waarom niet nadenken over een formule waarbij er geen uitsluiting veroorzaakt wordt?


Aanvullende informatie

Advies over kinderen in armoede - VLOR (2013)


De Vlaamse Onderwijsraad formuleerde in 2013 een advies (PDF 596 KB) en beleidsaanbevelingen over hoe het onderwijs meer rekening kan houden met kinderen in armoede: meer info 


‘Scholen organiseren extra-murosactiviteiten om het onderwijs te verlevendigen. Ondanks de dubbele maximumfactuur blijven deze activiteiten een dure aangelegenheid. Soms laten ouders in armoede hun kind niet deelnemen aan een activiteit of houden zij hun kind gewoon thuis om te vermijden dat er kosten worden gemaakt. Ouders laten hun schoolkeuze ook soms afhangen van de gehanteerde tarieven, want in de praktijk is de ene school goedkoper dan de andere.’ 


Basisonderwijs is gratis in België. Je betaalt geen geld om je kind in te schrijven in

het basisonderwijs. Al het materiaal dat je kind nodig heeft in de les zoals potloden,

een rekenmachine, passers,… zijn ook gratis beschikbaar op school.

Toch mogen scholen een bijdrage vragen van jou. Met die bijdrage gaan kinderen op

uitstap met de klas. Scholen betalen er ook allerlei projecten mee op school.


Meer info: Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs

 

Voor het secundair onderwijs bestaan geen maximumbedragen. Je betaalt geen

geld om je kind in te schrijven.


LOP Bao Genk en LOP SO Genk:  ‘Kosten op school betalen, wie helpt’ – Welke kosten kan de school je aanrekenen? Waar kan je in Genk terecht?

Folder  - Zie bijlage.


 

Vraag 4: Schoolrekening

De schoolrekeningen(1) van een leerling worden niet betaald.

Hoe pak ik dit aan?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


We werken met een facturatiesysteem: drie keer per jaar wordt de rekening gestuurd. Alleen de opvangvergoeding wordt maandelijks opgevraagd om het bedrag niet te laten oplopen. Op die manier hoeven kinderen geld thuis geen geld te vragen terwijl ze weten dat het moeilijk gaat. Het is dan aan de school om deze betaling in orde te brengen, wetende dat we niet van iedereen het achterstallige geld zullen krijgen.


Eerst en vooral proberen we in alle mogelijke omstandigheden te communiceren met de ouders en alternatieven voor te stellen.  Bv. korting via de sociale kas van de school, samen op zoek naar eventuele kortingen via de stad, provincie, ….

Ik heb enkele anderstalige leerkrachten in mijn team en zij worden regelmatig klasvrij gemaakt om het gesprek met de ouders in hun thuistaal aan te gaan om een heel duidelijk beeld van de situatie te krijgen.Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                  Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                 Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen  Tips van leerkrachten


Bewuste keuze voor handboeken, het delen van buskosten door voor meerdere vakken een uitstap te doen op een bepaalde dag, nadenken over welke parascolaire activiteiten er zijn en wat de kosten ervan zijn....Je kan een ouder doorverwijzen naar volgende organisaties in Genk


Loket Kinderrechten

Ouders kunnen terecht bij het loket kinderrechten voor informatie over:

- welke rechten men heeft op basis van de gezinssamenstelling en het inkomen

- bij welke diensten men in Genk terecht kan

Contact: 089 65 57 47 of 0470 45 35 02.

Meer info
Cultuurfonds Sociaal Huis Portavida

Het Sociaal huis wil mensen de kans geven om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het cultuurfonds voor activiteiten op school zoals bosklassen, schoolreis, zwemmen, theater,….

De toekenning van zo’n tussenkomst gebeurt steeds op basis van een sociaal onderzoek.

Meer info:  Rechtenverkenner

                    Overzicht financiële tegemoetkoming vrije tijd & enkele voorbeelden / situatieschetsenHulp bij aanvraag schooltoelage in Genk

Zie bijlage


Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Ouders zijn verantwoordelijk voor rekeningen, niet het kind. Communicatie hierover mag nooit via het kind gaan (aanmaningen, brieven meegeven op momenten dat andere leerlingen er geen krijgen…)


Praat met de ouders en maak afspraken over gespreide betaling e.d.


Schakel zeker geen incasso’s in. Een school moet werk maken van een transparant kostenbeleid, dat uitgaat van kostenbeheersing. De kost van een school of richting mag geen argument zijn waardoor een jongere daar geen les kan volgen.


Zie onze brochure. Er zijn ook voorbeelden van scholen die afspraken maken dat er geen incassobureaus worden ingezet, maar dat dit via overleg tussen school en ouder wordt opgelost.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Leerlingen mogen nooit aangesproken worden op een onbetaalde rekening. Ook mogen documenten zoals een rapport niet geweigerd worden omdat een rekening niet betaald is.Aanvullende informatie


Samen tegen onbetaalde schoolfacturen. vzw Krijt

www.aanakschoolfacturen.be


NTA (Netwerk tegen Armoede): Maak je sterk tegen armoede op school – Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. (boekje)

Deel 1: Naar een goed kostenbeleid op school

Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf

Onderwijs is de motor om de armoedecirkel te doorbreken


LOP Bao Genk en LOP SO Genk:  ‘Kosten op school betalen, wie helpt’ – Welke kosten kan de school je aanrekenen? Waar kan je in Genk terecht?

Folder  - Zie bijlage.


SOS Schulden op school : vzw Krijt

Boek: Zonder schulden op de schoolbank.

http://schuldenopschool.be/publicaties


Netwerk tegen armoede:

Onbetaalde schoolfacturen – tips voor scholen en  verengingen http://netwerktegenarmoedebe.webhosting.be/documents/Onderwijs_dossier_NtA_Onbetaalde-facturen_-Tips-voor-scholen.pdf


Koning Boudewijn Stichting: Onderwijs, Dagelijkse Kost? Kostenbeheersing in   het secundair onderwijs. Een verkenning. Rapport opgesteld op vraag van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Jan De Mets

Onderwijsdagelijksekost.pdf


Advies over kinderen in armoede - VLOR (2013)

De Vlaamse Onderwijsraad formuleerde in 2013 een advies (PDF 596 KB) en beleidsaanbevelingen over hoe het onderwijs meer rekening kan houden met kinderen in armoede:

http://www.vlor.be/category/onderwijsthema/gelijke-onderwijskansen/armoede


Betalingsmodaliteiten:

www.vlor.be/Advies over kinderen in armoede pdf

zie pag. 30


Onbetaalde rekeningen:

www.vlor.be/Advies over kinderen in armoede pdf

zie pag. 31


Vraag 5: Tombola

Meewerken aan een tombola en andere inzamelacties.

Kan je dit aan alle leerlingen vragen?

Klik:

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkKaarten voor de tombola, mosselfeest, e.a. worden in een gesloten enveloppe meegegeven en komen in een gesloten enveloppe met kaarten en/of geld terug.  Er wordt geen aandacht besteed aan de inhoud, enkel of de enveloppe terug komt.Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Bespreek dit intern.

Aanvullende informatie


Advies over kinderen in armoede - VLOR (2013)

De Vlaamse Onderwijsraad formuleerde in 2013 een advies (PDF 596 KB) en beleidsaanbevelingen over hoe het onderwijs meer rekening kan houden met kinderen in armoede:

http://www.vlor.be/category/onderwijsthema/gelijke-onderwijskansen/armoede


www.vlor.be/Advies over kinderen in armoede pdf

zie pag. 29


Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Laat dit vrijblijvend en leg geen nadruk op het bedrag.

Bij het organiseren van eetdagen en dergelijke, weet dat dit weer op dezelfde schouders terecht komt.

Ouders zien zich opnieuw genoodzaakt om zelf naar een eetdag te gaan, die ze wellicht niet kunnen betalen. Mensen in armoede hebben vaak geen netwerk van middenklassers aan wie ze een ‘eetkaart’ e.d. kunnen gaan verkopen…


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Maak aan de ouders duidelijk dat dit zeker geen verplichting is.

Vraag 6: Schoolfotograaf

Vandaag komt de schoolfotograaf. Een leerling heeft nieuwe kleren aan en is ook naar de kapper geweest. Ook broer en zus zijn volledig in het nieuw gezet. Vorig schooljaar kon mama de foto’s niet betalen.

Hoe leg je mama uit dat het niet nodig is om extra uitgaven te doen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkBrief waarin staat dat nieuwe kledij niet nodig is.

Iedereen met een turn T-shirt op de foto.
Zet eens in de verf hoe mooi en goed deze kinderen er uitzien.  Zeg dat ook tegen de ouders, je kan erbij zeggen dat het echt niet nodig is om nieuwe kleren te kopen, maar ieder maakt hierin zijn eigen keuzes.Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                 Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                 Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen  Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Bespreek dit intern.

Klik:

Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

De rol van een brugfiguur kan zinvol zijn, maar als de mama deze extra kosten wil doen, hoeven we haar daar niet op aan te spreken. Zij wil ook het beste voor haar kinderen en het is niet aan leerkrachten om te bepalen waaraan ze wel of niet haar geld mag uitgeven.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Hoewel ze de foto’s misschien niet kan betalen, wil de mama toch dat haar kindjes mooi op de foto staan. Dit is een krachtige mama. Maar zijn schoolfoto’s echt nodig? Sommige scholen kiezen er bewust voor om geen fotograaf te laten komen.

Vraag 7: Bingel 

 De leerlingen krijgen extra taken via Bingel mee naar huis. Op het einde van de week heeft een leerling de opdrachten niet gemaakt. Hij/zij zegt dat er thuis geen elektriciteit was. Wat kan ik doen?

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


zie info: Internet voor iedereen


Bespreek dit intern.
Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen"vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                  Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                  Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

Klik:

Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Nodig de ouders uit, zorg ervoor dat je weet hoe de thuissituatie is, zoek een manier waarop de leerling zijn taken kan maken. Vraag je af of de taak echt noodzakelijk is, ook – voor de hele klas. Kan dit eventueel op school gebeuren?

Richt een huiswerkklas in op school waar iedereen samen huiswerk kan maken.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

De jongen heeft informatie gegeven over de situatie thuis. Dit is zeker niet evident. Sanctioneer dus zeker niet,  maar accepteer dat er verschillen zijn ten gevolge van de situatie thuis.Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Je kan een ouder doorverwijzen naar volgende organisaties in Genk:


Vincentius Genk Zutendaal:

Bij Vincentius kan je terecht  voor sportkledij, schoenen, andere kleding, boekentassen, schoolgerei, leesboeken en speelgoed,.... De organisatie voorziet in bepaalde periodes ook laptops voor jongeren in functie van volwaardige participatie aan het onderwijs.

Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met Vincentius

Vincentius Genk Zutendaal

bijlage ‘verwijsbrief’.


De Sfeer Genk:

Vzw de sfeer is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Dagelijks zetten we ons voor 100% in voor mensen die kwetsbaar zijn geworden op een bepaald levensdomein (daklozen, eenzame mensen, werklozen, alleenstaanden…)

Onze werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in "kans"armoede. In dialoog met hen komen voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen.

Bezoekers kunnen gebruik maken van internet en een computer.

De Sfeer GenkVraag 8: Hobby's

Een leerling vertelde vandaag op school dat hij / zij geen hobby’s heeft.

Ik vermoed dat er thuis financiële problemen zijn. Wat kan ik doen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkAls een leerling met dit verhaal komt, luister ik eerst naar haar. Soms is dit belangrijker dan onmiddellijk een oplossing aanreiken. Door goed te luisteren komen er oorzaken naar boven en zijn er dingen die een leerling wil vertellen. Leerlingen stellen zelf soms oplossingen voor, luister ernaar en vraag er zelf naar. Als je samen met de leerling tot een oplossing komt, is dit veel krachtiger. Pas daarna geef ik zelf mogelijke oplossingen, maar dan luister ik goed naar de reactie van de leerling.


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen  Je kan een ouder doorverwijzen naar volgende organisaties in Genk


Loket Kinderrechten

Ouders kunnen terecht bij het Loket Kinderrechten voor informatie over:

- welke rechten men heeft op basis van de gezinssamenstelling en het inkomen

- bij welke diensten men in Genk terecht kan

Contact: 089 65 57 47 of 0470 45 35 02.

Meer info   
Cultuurfonds Sociaal Huis Portavida

Het Sociaal huis wil mensen de kans geven om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het cultuurfonds voor activiteiten op school zoals bosklassen, schoolreis, zwemmen, theater,….

De toekenning van zo’n tussenkomst gebeurt steeds op basis van een sociaal onderzoek.

Meer info:  Rechtenverkenner

                    Overzicht financiële tegemoetkoming vrije tijd & enkele voorbeelden / situatieschetsenZiekenfondsen

Een ziekenfonds komt tussen bij een aantal kosten als:

• een kind meegaat op bos-, zee- en sneeuwklassen,

• een kind in behandeling is bij een logopedist,

• een kind een bril nodig heeft,

• een kind naar de tandarts gaat,

• een kind een vaccin nodig heeft om naar het buitenland te gaan,

• een  kind naar een diëtist gaat,

• een kind naar een jeugdbeweging, speelpleinwerking of sportclub gaat

• een  kind thuis les krijgt omdat hij of zij ziek is,

• een kind naar een privé-psycholoog gaat (bij bepaalde ziekenfondsen).

Meer infoRap op Stap

’Rap op Stap’ biedt goedkope daguitstappen en vakanties aan voor mensen met een klein budget en hun gezin. Deze organisatie geeft kortingen op de uitstappen.

Tussenkomsten voor lidgelden voor sportclubs, buitenschoolse activiteiten en kampen zijn ook mogelijk.

Zo kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten


Rap Op Stap


Meer info: Iedereen verdient vakantieVraag 9: Financiële problemen

Een ouder heeft financiële problemen en vraagt raad over waar hij/zij terechtkan. Welke informatie kan ik geven?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Voorbeeldbrief met informatie over OCMW, CAW, juridische bijstand, VDAB, Vincentius

 Zie bijlage..


Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                  Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                 Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 


Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Bespreek dit intern.

Zie ook vragen : 4, 10, 12 en 13

Klik:

Vraag 10: Schoolrekening(2)

Ouders die een hoge achterstand hebben opgelopen worden aangesproken (eerlijk, oprecht en met het aanbod om met een afbetalingsplan te betalen) door de directie. Wat met ouders die niet bereid zijn tot een gesprek? Wat met ouders die beginnen schoolshoppen en op verschillende scholen een financieel gat achterlaten?

Naar aanleiding van deze vraag werd er een overleg samengeroepen met OCMW, LOP, stad en Vincentius Genk-Zutendaal in september 2017. In december 2017 start een werkgroep vanuit het OCMW, het LOP, stad Genk, Vincentius en de ankerfiguren om een proefproject uit te werken voor het basisonderwijs.

Dit project staat  momenteel on hold.


Voor vragen over onbetaalde schoolrekeningen, kan je voorlopig terecht bij loket kinderrechten 

 089 65 57 47 of 0470 45 35 02.


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 


Zie ook vraag 12 en 13


Vraag 11: UItstap

We stelden  als school vast dat de uitstap van de buurtwerking dezelfde bestemming had als onze schoolreis(1) en bovendien tegen een betere prijs . Hoe kan je dit vermijden?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


We plannen nu tijdig een schoolreis en alvorens deze vast te leggen stemmen we af met de buurtwerking en andere organisaties.


Het zou jammer zijn, dat we uit de vele bestemmingen die mogelijk zijn, toevallig dezelfde uitstappen aanbieden.


De activiteiten voor kinderen die buitenschools in de wijk aangeboden worden, nemen we op in de schoolkalender (voor collega's en ouders).  Maandelijks wordt deze kalender ook bezorgd aan alle betrokkenen (wijkmanager, Basiseducatie, Kind&Taal, CampusO3, Gigos).Vraag 12: Financiële situatie

Mag  je bij een inschrijving vragen naar de financiële situatie? 

Antwoord van de werkgroep


Dit mag je niet specifiek bevragen.


Het is belangrijk om hiervoor een algemeen beleid te voeren bij de inschrijving van elke leerling.


Enkele voorbeelden:


-Stel de vraag of het gezin een schooltoelage ontvangt en geef zo nodig extra informatie.


-Geef aan elke ouder de mogelijkheid om gespreid te betalen (vertrek dus vanuit een aanbod voor iedereen en niet vanuit een probleemsituatie aan de vraagzijde).


Praktijkvoorbeelden van SO


Praktijkvoorbeelden uit ‘werkmap’ – Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

WerkmapAanvullende informatie


Aanknopingspunten voor het opstarten van een kostenbeleid vind je hier: 

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen, vzw Krijt: Aan de slag

www.aanpakschoolfacturen.be   


NtA (Netwerk tegen armoede)

Onbetaalde schoolfacturen – tips voor scholen en  verengingen http://netwerktegenarmoedebe.webhosting.be/documents/Onderwijs_dossier_NtA_Onbetaalde-facturen_-Tips-voor-scholen.pdfSOS Schulden op School: nu onder vzw Krijt

https://www.schuldenopschool.beVraag 13: Vertrouwelijke informatie

Mag de boekhouding vertrouwelijke informatie doorgegeven aan de leerkracht zodat deze rekening kan houden met de situatie?Antwoord van de werkgroep


Neen, dit mag je niet doen, dit kan een negatief effect hebben. Een leerkracht is geen hulpverlener en kan de skills missen om een gesprek te voeren. De relatie van leerkracht en leerling / ouder mag niet (nog meer) in het gedrang komen doordat de leerkracht op de stoel van de hulpverlener zit.


Aangezien het aantal kansarme kinderen in Genk bijzonder hoog is (1/3 – cijfers K&G), kan je ervan uit gaan dat er in elke Genkse klas kansarme leerlingen zitten. Vertrek daarom zoveel mogelijk vanuit een kansenbeleid voor alle kinderen en vermijd in de mate van het mogelijke ad hoc oplossingen.


Praktijkvoorbeelden van SO


Praktijkvoorbeelden uit ‘werkmap’ – Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

www.aanpakschoolfacturen.be  : werkmap


Aanvullende informatie


Aanknopingspunten voor het opstarten van een kostenbeleid vind je hier:


NtA (Netwerk tegen armoede)

Onbetaalde schoolfacturen – tips voor scholen en  verengingen http://netwerktegenarmoedebe.webhosting.be/documents/Onderwijs_dossier_NtA_Onbetaalde-facturen_-Tips-voor-scholen.pdfSOS Schulden op School nu onder vzw Krijt

https://www.schuldenopschool.be/
Vraag 14: Schoolkosten

Welke afspraken kan je maken om de schoolkosten van bijvoorbeeld boeken en materiaal te drukken?Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Start een werkgroep ‘kosten’ en breng het boeken- en kostenbeleid van je school in kaart. Hiervoor kan je werken met een vragenlijst. (zie aanvullende informatie)


Vraag leerlingen niet om materialen ad hoc aan te kopen, hierdoor wordt het overzicht van kosten onoverzichtelijk voor de school en de ouder.


Stel verloren voorwerpen die niet opgehaald worden, ter beschikking in vaklokalen.


Voorzie extra materiaal op school zodat je een leerling onmiddellijk tegemoet kan komen.


Voorzie atlassen op school (laat deze niet aankopen)
Zie ook website: "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeeldenWaar kan je terecht in Genk


Vincentius Genk-Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal verdeelt jaarlijks (start in juli) pakketten voor schoolgaande jongeren: dit omvat een boekentas/rugzakken (verschil naargelang leeftijd, jongen/meisje, studierichting), schrijfmateriaal,

pennenzakken, mappen e.d. Dit materiaal wordt ook verdeeld om te zorgen dat de kinderen thuis ook materiaal hebben.


Vincentius heeft graag advies van de scholen over schoolmateriaal zodat ze de juiste zaken leveren.


Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met Vincentius

bijlage ‘verwijsbrief Vincentius'.
Vraag 15: Schoolmateriaal

Een leerling (vluchteling) kan de taken thuis niet maken omdat ze thuis niet het juiste schoolmateriaal heeft.  Hoe pak ik dit aan?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


In onze school kopen we standaard schoolmateriaal aan dat ter beschikking staat van leerlingen die dit niet hebben.

Aangezien de medewerker van ons secretariaat op de hoogte is van de thuissituatie van leerlingen, wordt materiaal in bepaalde situaties uitgeleend.


Zie ook website: "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden


Waar kan je terecht in Genk

Vincentius Genk-Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal verdeelt jaarlijks (start in juli) pakketten voor schoolgaande jongeren: dit omvat een boekentas/rugzakken (verschil naargelang leeftijd, jongen/meisje, studierichting), schrijfmateriaal,

pennenzakken, mappen e.d. Dit materiaal wordt ook verdeeld om te zorgen dat de kinderen thuis ook materiaal hebben.


Vincentius heeft graag advies van de scholen over schoolmateriaal zodat ze de juiste zaken leveren.


Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met Vincentius

bijlage ‘verwijsbrief Vincentius’.Vraag 16: Boekentas

Een leerling komt naar mij toe en zegt. 'Mevrouw, mijn boekentas is stuk en ik kan geen andere kopen'. Hoe pak ik dit aan?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


-In onze school kopen we bij het begin van het schooljaar standaard een 6-tal boekentassen. Deze staan ter beschikking van leerlingen die omwille van omstandigheden zelf niet de mogelijkheid hebben om een boekentas te kopen.


Waar kan je terecht in Genk


Vincentius Genk-Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal verdeelt jaarlijks (start in juli) pakketten voor schoolgaande jongeren: dit omvat een boekentas/rugzakken (verschil naargelang leeftijd, jongen/meisje, studierichting), schrijfmateriaal, pennenzakken, mappen e.d. Dit materiaal wordt ook verdeeld om te zorgen dat de kinderen thuis ook materiaal hebben.


Vincentius heeft graag advies van de scholen over schoolmateriaal zodat ze de juiste zaken leveren


Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met Vincentius

bijlage ‘verwijsbrief’ Vincentius.

Vraag 17 : Vakantie

Kinderen krijgen na een vakantieperiode de opdracht om te vertellen over de vakantie. Hoe ga je daarmee om?


Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkEen gespreksronde of een kringmoment na een vakantie gebeurt in de meeste scholen en is ook belangrijk voor de verbondenheid in een klas. Het is de kracht van de leerkracht om op voorhand na te denken over de toon van dit gesprek. Moet het over de vakantie gaan of kan het ook gaan over de verwachtingen voor het nieuwe trimester? Je kan als leerkracht ervoor kiezen om de leerlingen te laten vertellen over 1 leuke dag uit de vakantie. Wat ze zeker onthouden of wat ze de moeite vinden om te vertellen.


Stel niet de vraag ‘waar ben je op vakantie gegaan’, maar wel ‘wat heb je deze vakantie beleefd?’ Die vraag geeft alle kinderen het vertrouwen om honderduit te vertellen over verre reizen, maar ook over uitstapjes dichtbij, nieuwe vriendjes, slapen in de tuin, gekke spelletjes of avontuurlijke speeltuinen.’

De opdracht kan heel specifiek gemaakt worden. Een voorbeeld: Vertel iets leuks dat je gedaan hebt tijdens de vakantieperiode. Dit kan ook iets zijn dat je thuis gedaan hebt. Of bedenk een leuke vakantie voor je klasgenoot.


Methodieken om over vakantie te vertellen:

Via de werkvorm duo-praat (interactieve werkvorm) kan je kinderen/leerlingen 2 aan 2 laten vertellen over een belevenis tijdens de vakantie. Bij de introductie geef je vooraf aan dat dit breed kan geïnterpreteerd worden. Eventueel laat je vooraf een attribuut, een tekening, … meebrengen / maken om het gesprek tussen de twee te duiden. Praten aan de hand van een voorwerp of tekening geeft immers een houvast. De leerlingen praten gedurende een aantal minuten over hun belevenis. Dit gesprek moet niet breed opengetrokken worden naar de anderen. Na enige ogenblikken kan je de duo’s wisselen waarbij er opnieuw aan elkaar wordt verteld. Deze manier van praten blijft veilig en bevordert de taalvaardigheid van leerlingen.


Variatie werkvorm: Binnen – en buitencirkel.

De kinderen/leerlingen zitten in een binnen- en buitencirkel. Gedurende korte tijd vertellen ze over een belevenis aan de hand van de tekening of voorwerp. Vervolgens schuiven ze door; binnencirkel naar links – buitencirkel naar rechts. (cf. speeddaten) Op vakantie gaan kan ook betekenen in België, bij een vriend of bij familie gaan logeren. Wanneer je als leerkracht praat over dit onderwerp, is het van belang om dit ook te vermelden. Daarnaast leg je best niet de nadruk op op vakantie gaan, maar wel op de periode dat het vakantie was. Een voorbeeld: Wat heb je gedaan? (Niet waar ben je naartoe geweest).


 

Waar kan ik terecht in Genk

 

Het is niet aan leerkrachten om ouders wegwijs te maken of hen hierop aan te spreken.


Aanvullende informatie


Tips LOP BaO

https://www.iedereenverdientvakantie.be/Reflecties


Ouders (De Sfeer)

Neem voor het gesprek op school niet als invalshoek: ‘Waar ben je met vakantie geweest’, maar stel de vraag:

‘Wat heb je tijdens de vakantie gedaan?’

               

Vraag 18: Verjaardagen

Verjaardagen en traktaties op school, hoe ga je hiermee om?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Maak duidelijke afspraken over wat wel of niet meegenomen mag worden naar school. Een voorbeeld: enkel koeken of cake, geen individuele cadeautjes (anders bestaat de kans dat men steeds duurdere traktaties meebrengt). Voorzie steeds een alternatief zodat elke verjaardag kan gevierd worden op school.


Op onze school brengt geen enkel kind een traktatie mee, de juf bakt voor elk kind een cake. Op die manier wordt elke verjaardag op dezelfde manier gevierd.


Uitnodigingen: Het beleid van school kan zijn dat er geen uitnodigingen in de school worden verspreid (op geen enkele manier (leerkracht, ouder, kind).


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                               Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen Reflecties


Ouders (De Sfeer)

Vier 1 keer per maand de verjaardagen van degenen die jarig waren.


Vraag 19: Fietsuitstap

Je organiseert met de klas een fietsuitstap om geen extra kosten voor busvervoer te moeten maken. Enkele leerlingen blijken geen fiets te hebben en/of kunnen niet fietsen (nooit geleerd als er in het gezin geen fiets is). Wat doe je?

Antwoord van de werkgroep


Om de kosten te drukken kan je ouders / grootouders van de klas vragen om naar de bestemming te rijden en een aantal leerlingen mee te nemen.


Indien het gaat om een leerling die geen fiets heeft :


Als school kan je een aantal reservefietsen voorzien ( via kringloopwinkel of Vincentius). De meeste scholen hebben steeds een aantal reservefietsen.


Voor leerlingen uit het secundair onderwijs :

Je kan een fiets voor één dag huren aan het station: https://www.genk.be/blue-bike


De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen. De Fietsbieb speelt in op “het nieuwe delen” en wil het fietsen stimuleren.

Meer info vind je op:  https://www.genk.be/fietsbieb


Vraag 20: Ipadklas

We zijn op school begonnen met enkele iPadklassen. Enerzijds vinden we dit een manier om de digitale kloof te dichten en biedt het kansen om op een goedkope manier te remediëren, anderzijds is dat een hele instapkost. We bieden de mogelijkheid om de iPad gespreid te betalen en in echt moeilijke financiële situaties springt de school bij. De vraag is hoe we dit het best aanpakken voor ouders die het ook financieel moeilijk hebben, maar die een zekere fierheid hebben die hun belet toe te geven dat ze het eigenlijk moeilijk kunnen financieren.

 

 

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Bij ons op school is er een uitleensysteem via smartschool. Een leerkracht kan I-pads en laptops voor een les reserveren. Leerlingen kunnen deze ook uitlenen via het secretariaat.

Zie ook : "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeelden

                   Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                  Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 


Antwoord van de wergroep


Hierop is geen eenduidig antwoord te formuleren, alles hangt af van de specifieke thuiscontext en de mentaliteit van de ouders. Er zijn ouders die het financieel moeilijk hebben, maar er alles aan zullen doen (lenen, problemen verbergen,…) om te zorgen dat hun kinderen toch meekunnen. Andere ouders zullen onmiddellijk aangeven dat dit niet haalbaar is voor hen of dat de school dit niet eigenlijk niet kan verwachten van een leerling.


Tips voor de school: Denk altijd na over het volledige kostenplaatje en stel je de vraag of dit kadert binnen een sterk kostenbeleid. Betekent een I-Pad kopen dat er niet meer met handboeken/werkboeken gewerkt wordt? Werd dit besproken in de vakwerkgroep alleen? Gaat het hier om een nieuwe aanpak binnen alle lessen waardoor deze aankoopt te rechtvaardigen valt?


Vraag 21: Kostenbeleid

Hoe kan je werken aan een kostenbeleid op school?

Omgaan met aankoop boeken / boekbestellingen?


Enkele voorbeelden


Start een werkgroep ‘kosten’ en breng het boeken- en kostenbeleid van je school in kaart. Hiervoor kan je werken met een vragenlijst (zie aanvullende informatie project STOS). www.aanpakschoolfacturen.be


Vraag leerlingen niet om materialen ad hoc aan te kopen, hierdoor wordt het overzicht van kosten onoverzichtelijk voor   de   school en de ouder.


Stel verloren voorwerpen die niet opgehaald worden, ter beschikking in vaklokalen.


Voorzie extra materiaal op school zodat je een leerling onmiddellijk tegemoet kan komen.


Voorzie atlassen op school (laat deze niet aankopen).


Werk als school met een maximumfactuur, dan werk je bewust rond kostenbeleid.


Tracht als school zoveel mogelijk zelf in handen te houden wat aan- en verkoop van schoolboeken betreft. Op die manier blijven kosten beheersbaar en hebben leerlingen tijdig hun boeken. In bepaalde situaties kan er dan ondersteuning geboden worden.Zie ook website: "Samen tegen onbetaalde schoolfacturen" vzw Krijt: aan de slag / tools / praktijkvoorbeeldenVraag 22: Sneeuwklassen

Wat doe je als school met sneeuwklassen: organiseer je dit wel of niet?


Enkele bedenkingen / aanknopingspunten


Een vraag die je je kan stellen is de volgende: Moet een school een sneeuwklas organiseren? Dit is per definitie erg duur en kan leiden tot uitsluiting, alternatieven dichtbij kunnen ook boeiend zijn.


Als je sneeuwklassen organiseert moet het uitgangspunt zijn: iedereen kan mee!


Creëer alle voorwaarden zodat iedereen mee kan gaan, ga met ouders van kinderen die zich niet aanmelden zelf in gesprek om te weten te komen hoe drempels kunnen weggenomen worden.


De school kijkt naar het totaalplaatje (prijs, materiaal, kleding) en biedt een spaarplan aan.


Een uitgebreide lijst van vereiste kleding / schoeisel vormt onmiddellijk een erg hoge drempel. De school denkt na over wat men moet hebben en wat wenselijk is en biedt alternatieven aan.


Vraag 23: Tegemoetkomingen 


Waar kan je terecht in Genk voor tegemoetkomingen als ouder of als school?

Vincentius Genk-Zutendaal

 is altijd bereid om hulp te bieden aan  kinderen die op het grondgebied Genk-Zutendaal naar school gaan. Scholen kunnen altijd contact opnemen via de verwijsbrief. Verwijsbrief Vincentius Genk-Zutendaal


CM:

CM speelt in op de noden van de diverse samenleving door onder- bescherming weg te werken om zo gelijke kansen te verhogen.

 

  • info sessie verhoogde tegemoetkoming
  • outreachend  en vraag gestuurde
  • laagdrempelig

 

Bij vragen of verkennen  samenwerking kunt u contact opnemen met:

Samira Darghal - Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen - Samira.darghal@cm.be - 0473 333 122

Mehmet Kayacan - Diversiteitsconsulent CM Limburg - Mehmet.kayacan@cm.be - 0475 637 942

Meer info: zie bijlage


Andere ziekenfondsen geven ook tegemoetkomingen zie: Ziekenfondsen Meer info

 

Sociaal Huis Portavida – Kinderrechtenonderzoek:


Zie jij de bomen door het bos niet meer als het gaat over rechten en voordelen voor ouders met kinderen?

Heb je het gevoel dat er ontelbaar veel diensten in Genk werken rond het welzijn van kinderen en jongeren? 

Wil je zowel ouders als leerlingen ondersteunen, maar heb je geen idee hoe hieraan te beginnen? 

Vertel hen dan over het mini-rechtenonderzoek.

 In een persoonlijk en warm contact met de ouders gaat een experte kinderrechten samen  met hen onderzoeken welke rechten ze kunnen uitputten of welke diensten een interessant aanbod hebben voor hen. 

Zien de ouders zo’n mini-rechtenonderzoek wel zitten?  Geef hun naam en telefoonnummer dan door via kinderrechten@genk.be en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met hen op. 

 

Op vraag van de school kan iemand van het kinderrechtenteam naar de school komen om onze werking zeer eenvoudig en interactief uit te leggen.  Afhankelijk van de vraag wordt een aanbod op maat uitgewerkt.  Aanvragen kunnen gebeuren via kinderrechten@genk.be of 089 65 57 47– 0470/45.35.02.

Meer info: Loket kinderrechten


 

 

Hoe breng je deze info best over bij ouders in een school?

Input van de aanwezigen tijdens de lunchvergadering:

Je houdt er best rekening mee dat informatie van verschillende organisaties tegelijkertijd heel chaotisch kan overkomen.

Wat het best werkt is een vertrouwenspersoon (een andere ouder aan de schoolpoort, ankerfiguur, zorg coördinator,…) die op het moment dat de ouder een vraag heeft, zeer gericht informeert en mee de praktische stappen ondersteunt (weet je waar je moet zijn, wanneer, hoe, opvolgen: hoe is het gegaan …).

Je kan een organisatie voor een infoavond uitnodigen of organisatie(s) vragen om tijdens een oudercontact aanwezig zijn met een standje (waar men info kan vragen).

 

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.


Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.


Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017

Vraag 9