Turngerief niet gewassen

Het turngerief van een leerling wordt nooit gewassen. Nochtans krijgen ze het regelmatig mee naar huis. Wat kan ik doen?

Geurtje

Een leerling heeft een geurtje, klasgenoten roddelen hierover. Wat doe ik?

Luizen

Een kind (meerder kinderen in een gezin) heeft luizen, dit probleem sleept al weken aan en de ouder lijkt hier geen aandacht aan te besteden. Hoe pak je dit aan?22/02/20

Dagelijkse hygiëne 

Hoe maak je de ouders ervan bewust dat dagelijkse hygiëne belangrijk is? 


.

Vraag 1: Turngerief niet gewassen

Het turngerief van een leerling wordt nooit gewassen. Nochtans krijgen de leerlingen het regelmatig mee naar huis. Wat kan ik doen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkDit kan heel gevoelig liggen en moet dus voorzichtig met de ouders besproken worden.  Bij ons op schoolis er een wasmachine  aanwezig, het turngerief kan dus gewassen worden.  We doen dit soms zonder er te veel woorden aan vuil te maken.Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

-Bespreek dit met het CLB
De Sfeer Genk 

Vzw de sfeer is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Dagelijks zetten we ons voor 100% in voor mensen die kwetsbaar zijn geworden op een bepaald levensdomein (daklozen, eenzame mensen, werklozen, alleenstaanden…)

Onze werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in "kans"armoede. In dialoog met hen komen voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen.

Er is een wasmachine aanwezig, bezoekers kunnen hier dus gebruik van maken.

Adviezen en reflecties


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Weten mensen dat het turngerief gewassen kan of mag worden? Wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat niet voor iedereen. Sommige mensen hebben geen wasmachine of waspoeder. Soms is dit een tijdelijk probleem. Bekijk de situatie individueel en ga ook hier in dialoog .
Vraag 2: Geurtje

Een leerling heeft een geurtje, klasgenoten roddelen hierover. Wat doe ik?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Delicate kwesties worden bij ons op school door de directeur opgenomen met de kinderen of de ouders. De directeur is  goed  geplaatst om met opmerkingen om te gaan. Hij is ook aanspreekpunt kansarmoede op onze schooL


 

De leraar met wie de leerling de beste band heeft, kan de leerling hierover best aanspreken en ook uitleggen hoe ze dit kan voorkomen. Beter is nog dat er in elke klas regelmatig rond hygiëne gewerkt wordt en uitleg gegeven wordt (rol CLB).Aandachtspunten van de werkgroep:


  • We raden aan om een onaangename lichaamsgeur niet onmiddellijk te koppelen aan kansarmoede. Factoren als ‘hygiëne’, ‘hormonen’, ‘medicatie’, ‘lichaamsgeur an sich’, … kunnen ook een rol spelen.
  • Enkele tips om hierover in gesprek te gaan:
  • Maak er geen te beladen onderwerp van en benader dit niet vanuit een concrete situatie. Dit kan opgenomen worden in een les over hygiëne (eventueel samen met het CLB).
  • BaO: In bepaalde situaties is het aangewezen om direct een gesprek aan te gaan met de ouders. Een vraag die je kan stellen: Wat heb je nodig om dit aan te pakken en wat kunnen wij doen vanuit de school.
  • SO: In bepaalde situaties is het aangewezen om direct een gesprek aan te gaan met de leerling zelf. Een vraag die je kan stellen: Wat heb je nodig om dit aan te pakken en wat kunnen wij doen vanuit de school.

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 


Contact opnemen met het CLB

Er kunnen infomomenten (ouder, leerling, leerkracht) / klasgesprekken aangevraagd worden bij het CLB.Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Hier kan een brugfiguur erg nuttig zijn: eens met ouders praten, langs gaan, hen de weg wijzen naar goedkope kledij als dat nodig is. Samenwerking met het CLB is ook een piste.

Vraag 3:  Luizen

Een kind (meerder kinderen in een gezin) heeft luizen, dit probleem sleept al weken aan en de ouder lijkt hier geen aandacht aan te besteden. Hoe pak je dit aan?Enkele bedenkingen / aanknopingspunten


Een school moet er steeds van uitgaan dat elke ouder een betrokken ouder is. Met deze ingesteldheid kijk je anders naar de situatie en ben je vlugger geneigd om met deze ouder aan de slag te gaan.


Ga best even na hoe het komt dat het probleem niet opgelost geraakt. Laat de ouderzelf vertellen hoe men dit heeft aangepakt. Meestal kom je er dan achter dat er iets verkeerd is gelopen. Dan kan je dit samen (stap voor stap) bespreken (hoe behandelen, wat met linnengoed?, kleren, knuffels, zetels,....) Dan moet het normaal wel lukken.


Ga ook na of het financieel haalbaar is voor het gezin om de shampoo aan te kopen.


De aanpak tijdens het  gesprek is zeer belangrijk (betrokkenheid tonen, oprecht zijn, samen op zoek gaan waarom het niet lukt zonder te beoordelen, samen naar oplossingen zoeken).


Afhankelijk van het gezin kan de geschikte persoon ingeschakeld worden: contactpersoon CLB, Campus O3, OCMW, …


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

                                                                Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen 

Vraag 4: Dagelijkse hygiëne  

Hoe maak je de ouders ervan bewust dat dagelijkse hygiëne belangrijk is? 22/02/20

Antwoord van de werkgroep


Een infoavond ism het CLB, Kind en Taal of het Huis van het Kind is altijd een mogelijke piste.

Indien je dit als school zelf organiseert geldt altijd het principe dat samen ‘doen’ en ‘tonen’ erg belangrijk is.


Als leerkracht mag je er eigenlijk nooit vanuit gaan dat elk gezin toegang heeft tot bijvoorbeeld shampoo, conditioner (cfr. natkammethode bij luizen) of een wasmachine.

Dit zou je anno 2020 mogen verwachten, maar is niet de realiteit voor een stijgend aantal gezinnen.


Organisaties:


    Je kan contact opnemen met volgende personen van de organisaties die op de lunchvergadering van 13/01/20 te gast waren:

     Kind en Taal: Meer info vind je op https://www.kindentaal.be/  - contactpersoon Semra Abotay - semra.abotay@kindentaal.be  


    CLB's

  

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.


Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.


Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017