Huiswerk

Huiswerk niet in orde

Een leerling is vaak niet in orde met het huiswerk. Opdrachten op de computer of materiaal meebrengen stelt vaak een probleem.  Wat kan ik doen?

Lezen

Een leerling leert lezen en moet elke dag oefenen. Mama komt elke dag vragen hoe het met haar gaat. De juf ziet geen vooruitgang. Ze vraagt zich af of er thuis wel geoefend wordt. Mama zegt dat het meisje haar boekje neemt en hardop lettertjes zegt,  maar of het juist is weet ze niet. Ze kan zelf niet lezen en verstaat het ook niet. Mama is betrokken, maar kan inhoudelijk niet helpen. Bestaat er hulp voor dit gezin?

Foto

Een leerling zit in het 1ste leerjaar. Ze moest een mooie foto van een boom opzoeken en uitknippen. De foto die ze uit de reclamefolder had uitgescheurd was helemaal verkreukeld en vettig. De juf vroeg haar hoe dit kon gebeuren.

"Mama had frieten gehaald en de reclamefolders gebruikt als tafelkleed".

Zo had  ze een boom gevonden en uitgescheurd. Wat doe ik?

Vraag 1 : Huiswerk niet in orde

Een leerling is vaak niet in orde met het huiswerk. Opdrachten op de computer of materiaal meebrengen stelt vaak een probleem.  Wat kan ik doen?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit GenkMeer uitleg geven tijdens de les hoe je in een bibliotheek kan studeren (toegang tot internet). 

Eventueel een uitstap naar de BIB met de klas zodat deze drempel kleiner wordt. 

Zoveel mogelijk taken digitaal laten doorsturen in plaats van een afgeprinte versie te vragen.Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Bibliotheek Genk: 

In de bibliotheek kan je gebruik maken van internet en computer.

Vincentius Genk Zutendaal: Heb je een verwijsbrief van het OCMW? Dan kan je terecht bij Vincentius voor sportkledij, schoenen, andere kleding, boekentassen, schoolgerei, leesboeken en speelgoed,.... De organisatie voorziet in bepaalde periodes ook laptops voor jongeren in functie van volwaardige participatie aan het onderwijs. Voor vragen hieromtrent, neem je best contact op met de organisatie.

Meer info


De Sfeer Genk:

Vzw de sfeer is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Dagelijks zetten we ons voor 100% in voor mensen die kwetsbaar zijn geworden op een bepaald levensdomein (daklozen, eenzame mensen, werklozen, alleenstaanden…)

Onze werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in "kans"armoede. In dialoog met hen komen voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen.

Bezoekers kunnen gebruik maken van internet en een computer ter plaatse.

Meer info


Vincentius Genk – Zutendaal

Bij Vincentius kan je terecht  voor sportkledij, schoenen, andere kleding, boekentassen, schoolgerei, leesboeken en speelgoed,.... De organisatie voorziet in bepaalde periodes ook laptops voor jongeren in functie van volwaardige participatie aan het onderwijs.

Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met Vincentius

Meer info

Bijlage 'Verwijsbrief'

Adviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Voorzie zoveel mogelijk zelf als leerkracht voor alle leerlingen.

Let op met leerlingen tijdens de pauze te laten printen of huiswerk te laten maken, dit kan stigmatiserend zijn.


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Print voor alle kinderen alle taken en opdrachten uit. Ga er niet van uit dat iedereen de mogelijkheid heeft om op een computer te werken. Denk ook na over de materialen die je aan leerlingen vraagt.  Probeer eens stil te zijn bij je eigen referentie kader, wat voor een leerkracht evident is, is het misschien niet voor alle leerlingen in je klas.Aanvullende informatie


Tips ‘omgaan met kansarme kinderen in de klas: LOP Bao Genk. Zie bijlage.

https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/Vraag 2: Lezen

Een leerling leert lezen en moet elke dag oefenen. Mama komt elke dag vragen hoe het met haar gaat. De juf ziet geen vooruitgang. Ze vraagt zich af of er thuis wel geoefend wordt. Mama zegt dat het meisje haar boekje neemt en hardop lettertjes zegt,  maar of het juist is weet ze niet. Ze kan zelf niet lezen en verstaat het ook niet. Mama is betrokken, maar kan inhoudelijk niet helpen. Bestaat er hulp voor dit gezin?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Anderstalige ouders die de Nederlandse taal niet beheersen, kunnen ondersteund worden.

Bij oudercontacten of infomomenten kunnen de kinderverzorgster of de zorgjuf (anderstalig) inspringen als tolk.Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Aanbod voor ouders en voor leerlingen – zie overzicht Campus O3

Meer info: 


Zie ook: Docu: Praten met ouders: Tips lop bao Genk

Teksten open werkgroep lop Genk Extra kansen Adviezen en reflecties


Vraag na in de buurt (bij lokale partners) of er een instantie (Rode Kruis, hogeschoolstudenten, vereniging…) is die huiswerkbegeleiding aanbiedt.Aanvullende informatie


Tips voor ouders over huiswerk: - zie bijlage

https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/

Vraag 3: Foto

Een leerling zit in het 1ste leerjaar. Ze moest een mooie foto van een boom opzoeken en uitknippen. De foto die ze uit de reclamefolder had uitgescheurd was helemaal verkreukeld en vettig. De juf vroeg haar hoe dit kon gebeuren. "Mama had frieten gehaald en de reclamefolders gebruikt als tafelkleed".

Zo had  ze een boom gevonden en uitgescheurd. Wat doe ik?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


De leerkrachten van ons team zijn degelijk ingelicht over hoe omgaan met signalen van kansarmoede.  Geef niet onmiddellijk de schuld aan de leerling, maar probeer eerst een zicht te krijgen op de situatie. Hou steeds voor ogen dat je niets vanzelfsprekend moet nemen.


Enkele voorbeelden:


-Breng bijvoorbeeld zelf reclame folders mee als leerkracht

-Een foto meebrengen van je familie is niet voor elk kind haalbaar

-Gezond beleg voor de boterham is niet bij elk gezin aanwezigAdviezen en reflecties


NtA (Netwerk tegen armoede):

Breng zelf wat tijdschriften mee voor degenen die het niet bijhebben en laat hen dat in de klas uitknippen.Aanvullende informatie


‘Omgaan met (kans)arme kinderen in de klas – tips – LOP BaO Genk : zie bijlage.

https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.


Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.


Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017