Medicatie

Een leerling moet dagelijks medicatie nemen, maar soms kunnen de ouders dit niet betalen. Wat doe ik als de medicatie op school ontbreekt?

Psychologische hulp

Een kind  / jongere heeft psychologische hulp nodig. De ouders zitten erg krap bij kas, therapie is duur. Waar kunnen we naar doorverwijzen?

Vraag 1: Medicatie

Een leerling moet dagelijks medicatie nemen, maar soms kunnen de ouders dit niet betalen. Wat doe ik als de medicatie op school ontbreekt?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk


Bundel informatie over de ziekenfondsen.

Maak een fiche voor elke leerling met een klevertje: overzicht per ziekenfonds van mogelijke terugbetalingen.


Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk


Hier is het CLB je eerste aanspreekpunt

Klik:

OCMW

De toekenning van zo’n tussenkomst gebeurt steeds op basis van een sociaal onderzoek.

Meer infoZiekenfondsen

Een ziekenfonds komt tussen bij een aantal kosten als:

• een kind meegaat op bos-, zee- en sneeuwklassen,

• een kind in behandeling is bij een logopedist,

• een kind een bril nodig heeft,

• een kind naar de tandarts gaat,

• een kind een vaccin nodig heeft om naar het buitenland te gaan,

• een  kind naar een diëtist gaat,

• een kind naar een jeugdbeweging, speelpleinwerking of sportclub gaat

• een  kind thuis les krijgt omdat hij of zij ziek is,

• een kind naar een privé-psycholoog gaat (bij bepaalde ziekenfondsen).

Meer info ZiekenfondsenHuisartsen:

Meer info
Vraag 2: Psychologische hulp

Een kind  / jongere heeft psychologische hulp nodig. De ouders zitten erg krap bij kas, therapie is duur. Waar kunnen we naar doorverwijzen?Wanneer een kind psychologische hulp nodig heeft, kunnen verschillende acties ondernomen worden om de kosten te drukken.


Ga ( eventueel samen met de huisdokter of het CLB )  na welke organisatie het meest aangewezen is en welke organisatie de goedkoopste psychologische hulp aanbiedt.

Vb. Moet het kind naar een privé-psycholoog  of kan het ook naar:

een CGG/LITP  Centrum Geestelijke gezondheidszorg

of Solentra  in geval van vluchtelingen.

https://www.solentra.be/nl/wie-zijn-wij/Voor jongeren is het JAC (Jongeren Advies Centrum) gratis, in Genk vind je het JAC in het Jeugdcentrum (Rondpunt).


Andere interessante organisaties:

OverKop-Huis (Rondpunt)  OverKop-huis Genk 

De Uitdaging    Ervarings-en-begeleidingstrajecten

Beestig-wijs Genk Kansen bieden aan jongeren om 'levensecht' te leren met honden

Huis van het Kind:   Campus O3 Genk

Huis van de mens: Vrijzinnig Limburg

De Sfeer:Ontmoetingshuis


Vraag de organisatie of zij:


- de derdebetalersregeling kunnen toepassen waardoor de ouders enkel moeten instaan voor het remgeld

- werken met een voordeeltarief voor bepaalde categorieën van mensen

  Vb. Een consultatie bij het CGG kost 11,00 euro, maar vb. voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds wordt een lager tarief aangerekend.


Ouders die de kosten dan nog steeds moeilijk kunnen dragen, kunnen hiervoor ook bij het OCMW van hun gemeente terecht.  Binnen het OCMW van Genk zijn er een aantal mogelijkheden:


- een terugbetaling van 90 % van de kosten ( met een max. van 300,00 euro per kind per jaar ) via het cultuurfonds.

- een ten laste name van de kosten door het OCMW wanneer uit het sociaal onderzoek blijkt dat de ouders niet in staat zijn om de kosten te betalen en een behandeling noodzakelijk is.

- een mini-rechtenonderzoek om na te gaan of het gezinsinkomen kan verhoogd worden vb.  door het uitputten van hun rechten of het verminderen van hun uitgaven.

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.


Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.


Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017