Corona     Gelijke onderwijskansen

                                (Gok en Corona)

- Nieuwsbrief gok en corona 30/03/20


- Tips en signalen Corona GOK LOP BaO 30/03/20


- Tips en signalen Corona GOK LOP SO  2/04/20


- Info Campus O³


- Nieuwsbrief GOK en Corona preteaching en pedagogische ondersteuning  - 17/04/2020


         1. Informatie voor ouders over ‘preteaching’ in verschillende talen + filmpje:         2. Pedagogische ondersteuning voor leerlingen basis- en secundair onderwijsTips en signalen Corona GOK LOP BaO 30/03/20

Nieuwsbrief gok en corona 30/03/20

Beste ankerfiguur,

Beste directie,

De maatregelen om het Coronavirus te bestrijden hebben vooral voor kwetsbare gezinnen en jongeren nadelige gevolgen en niet in het minst een invloed  op ‘gelijke onderwijskansen’. 

We weten dat jullie je uiterste best doen om de jongeren te ondersteunen.

Maar toch graag aandacht voor onderstaande informatie die we via de scholen en onze partners (Gigos, OCMW, Vincentius, De Sfeer, AII, KOOGO, CAW) in Genk ontvangen die nauw samenwerken met de doelgroep.

We maken deze week werk van een apart luik ‘GOK-Corona’ op onze website: www.extrakansenopschool.be

 

Tips en signalen – leden Dagelijks Bestuur LOP BaO (30/03/2020)

 

Signaal: Heel wat kansarme ouders en kinderen hebben het mentaal erg zwaar en weten niet altijd wat de school van hen verwacht.

Tip: Laat leerkrachten (klasleerkracht) wekelijks telefonisch contact opnemen met ouders. Dit kan ouders steunen (mentaal) en heel wat verduidelijking (taken) bieden.

 

Signaal: Voor heel wat gezinnen is digitale ondersteuning thuis onmogelijk; maar er zijn ook heel wat gezinnen (zeker nieuwkomers) die  niet beschikken over basismateriaal voor school.

Tip: Sommige scholen werken met een tafel aan de ingang van de school met schoolmateriaal: schriftjes, potloden, papier, printpapier. Werk ook met bundels die in de brievenbus bezorgd worden of op school opgehaald worden.

 

Signaal: Nu kinderen constant thuis zijn, worden ouders geconfronteerd met heel wat uitdagingen (opvoeding, motivatie, structuur,…) en zij stellen die vragen op hun beurt aan leerkrachten.

Tip: Neem een kijkje op de website van Campus O3 voor ‘opvoedingstips’ https://www.campuso3.be/quarantainetips

 

Laptops en digitale ondersteuning:

 

Laptops Digital for Youth gaat zorgen voor de 10.000 laptops zoals minister Ben Weyts aankondigde. Dit is alleen van toepassing op secundair onderwijs.

Er wordt van de scholen verwacht dat ze hun behoeften doorgeven aan de onderwijskoepels.

Via deze link vind je info van het katholiek onderwijs

Via deze link vind je info van het GO!-onderwijs

 

 

 

Informatie van Agentschap Inburgering en Integratie - anderstaligen:

 • http://nederlandsoefenen.be/limburg/event_categories/view/19 --> zodat mensen zeker ook thuis kunnen blijven Nederlands oefenen
 • Joepie… Nederlands!’ is een online lesmethode op het gebied van taal. De website is bedoeld voor onder meer anderstalige kinderen, kinderen met een taalachterstand en kinderen met dysfasie. De toegang tot joepienederlands.beis ten minste tot 3 april voor scholen en ouders gratis.


Wilt u hier gebruik van maken? Mail dan ‘Gratis toegang Joepie... Nederlands!’ naar info@joepienederlands.be en vermeld daarbij hoe u heet en of u een ouder of een leerkracht bent.

 

Gratis internet Kwetsbare gezinnen (info via CAW)

 • Telenet opent haar publieke internetconnecties voor leerlingen zonder internettoegang. Telenet maakt een code aan voor elke leerling die haar wordt gemeld. Met die toegangscode kan de leerling gratis gebruik maken van het Wi-freekanaal van telenet.  De code moet worden aangevraagd door een OCMW of een school.
 • Lees er alles over via deze link.
 • Aanvragen voor logincodes kunnen enkel door officieel erkende instanties zoals scholen, OCMW’s of jeugdorganisaties ingediend worden viaInfo@telenetgroup.be

 

 

Informatie van De Sfeer - communicatie met ouders:  

Ouders uit de doelgroep geven aan dat ze niet goed weten wat de school van hen en hun kinderen verwacht.

Niet alle ouders zijn bereikbaar via mail, smartschool of brief. Bovendien zijn gezinnen in kansarmoede in de eerste plaats bezig met ‘overleven’.

Tip van De Sfeer (Genk) en Netwerk Armoede inzake communicatie: Zorg dat elke ouder de info ontvangt, indien je twijfelt, vraag dan aan leerkrachten om ouders op te bellen (indien dit niet lukt, maak dan gebruik van een telefoonketting (andere ouders…) – dit wordt momenteel door verenigingen waar armen het woord nemen ook gehanteerd).

 

 

Informatie van KOOGO (ouderkoepel):

 

We hebben een infografic gemaakt voor leerkrachten, er volgt er volgende week ook eentje voor ouders: https://www.koogo.be/initiatieven/corona

 

Deze infografic hebben we gisteren toegelicht in een webinar.

Er was nog andere interessante info in deze webinar die over het bereiken van kwetsbare leerlingen ging.


Mogelijk ook interessant?


                   https://www.ovsg.be/e-leren/webinars/onderwijs-op-afstand-zo-bereik-je-elke-leerling

 

 

 

 


Tips en signalen – leden Dagelijks Bestuur LOP BaO (30/03/2020)

 

Signaal: Heel wat kansarme ouders en kinderen hebben het mentaal erg zwaar en weten niet altijd wat de school van hen verwacht.

Tip: Laat leerkrachten (klasleerkracht) wekelijks telefonisch contact opnemen met ouders. Dit kan ouders steunen (mentaal) en heel wat verduidelijking (taken) bieden.

 

Signaal: Voor heel wat gezinnen is digitale ondersteuning thuis onmogelijk; maar er zijn ook heel wat gezinnen (zeker nieuwkomers) die  niet beschikken over basismateriaal voor school.

Tip: Sommige scholen werken met een tafel aan de ingang van de school met schoolmateriaal: schriftjes, potloden, papier, printpapier. Werk ook met bundels die in de brievenbus bezorgd worden of op school opgehaald worden.

 

Signaal: Nu kinderen constant thuis zijn, worden ouders geconfronteerd met heel wat uitdagingen (opvoeding, motivatie, structuur,…) en zij stellen die vragen op hun beurt aan leerkrachten.

Tip: Neem een kijkje op de website van Campus O3 voor ‘opvoedingstips’ https://www.campuso3.be/quarantainetips

 

 

 Tips en signalen Corona GOK LOP SO  2/04/20


Tips en signalen  GOK en Corona ankerfiguren SO 2/04/2020

 

Communicatie met jongeren (leerstof / welbevinden)

Signaal: Leerlingen van het SO staan zwaar onder druk en hebben nood aan een verduidelijking over schoolwerk en of een luisterend oor.

Tip: Zorg ervoor dat elke leerling wekelijks bereikt wordt, maak hierover afspraken op school. Afhankelijk van de werkwijze in de school of de opvolging van bepaalde leerling kan dit opgenomen worden door een klastitularis, een leerlingenbegeleider of een medewerker van het CLB.

 

Werkwijze TA De Wijzer

Bij ons op school gebeurt dat als volgt. De leerling coördinator heeft een contactlijst opgesteld. Er zijn afspraken tussen school en CLB wie welke leerlingen contacteert. Bij sommige leerlingen is dat het CLB, bij anderen een opvoedster of een jojo medewerkster, bij anderen is dat de klastitularis, een leerkracht, de vervolgcoach van de OKAN, de leerling coördinator zelf, ... . De verdeling is op basis van de begeleiding van voor de Coronacrisis.

 

Werkwijze Lyceum

De directie stimuleert de titularissen om regelmatig een videochat (of op een andere manier) te doen met de klas, niet om leerstof aan te bieden, maar om te horen hoe het gaat. We merken dat niet alle leerlingen aansluiten en hebben ook al voorgesteld om de leerlingen die we niet bereiken in deze periode, telefonisch te contacteren.

We blijven collega's stimuleren om in gesprek te gaan met hun leerlingen, en niet alleen leerstof aan te bieden.

 

Afstemming m.b.t. digitale ondersteuning en laptops

 

Signaal: Er zijn veel vragen van ouders en scholenbetreffende laptops en digitale ondersteuning. Momenteel is er slechts een beperkt aantal beschikbaar. Om dit vlotter te laten verlopen, vraag van Cindy Serrani, om hierover afspraken te maken met scholen: per school 1 contactpersoon.

Werkwijze Atlascollege

In het Atlascollege is er 1 iemand aangesteld die alle aanvragen m.b.t. laptops en digitale ondersteuning coördineert, op die manier kan een samenwerking en afstemming tussen school en het centraal meldpunt veel efficiënter verlopen. 


Elke school stelde een contactpersoon aan mbt laptops en digitale ondersteuning.


School

Contactpersoon


TA De Wijzer, Middenschool, Altea, BUSO De Richter

Dorien Wassinck – beleidsmedewerker scholengroep 14 wassink.dorien@scholengroep14.be

 

Atlascollege

Michel Janssen – Directeur michel.janssen@atlascollege.be

Don Bosco

Marleen Billen – Directeur marleenbillen@dbgenk.be

 

Lyceum

Ilse Doumen - Directeur 1ste graad

i.doumen@lyceumgenk.be

Sint Jozefinstituut

 

 

BUSO De Wissel

Bea Bijnens – Directeur

bea.bijnens@sint-jozefinstituut.be

 

Sandra Simons – directeur (voorlopig)

Sandra.Simons@limburg.be

 

Centraal aanmeldpunt: via Cindy Serrani - Cindy.Serrani@genk.be
Info Campus O³

 

 

 

Wat doet Campus O³ concreet in Corona tijd?

 

 

 • Campus O³ is tot 18 april 2020 fysiek gesloten voor publiek, met uitzondering voor de werking van het consultatiebureau van Kind en Gezin

 

 • het Consultatiebureau van Kind en Gezin is vanaf 1 april terug fysiek open in alle 3 de antennes van Campus O³ (Centrum, Zuid, Noord) op bepaalde dagen van de week. Deze consulten gaan enkel door op afspraak; ouders worden hiervoor individueel uitgenodigd. Alles gebeurt onder strikte hygiënemaatregelingen.

 

 • Campus O³ is elke dag bereikbaar tussen 9.00u-17.00u voor alle vragen van ouders en opvoeders over (aanstaand) ouderschap en allerlei ontwikkelings- en opvoedingskwesties.

 

 • Elke donderdag tussen 9.00u - 17.00u kan je voor pedagogisch advies ook bellen, chatten, whatsappen of skypen via het gsmnummer 0484 92 48 75

 

 • Dagelijks digitale post van netwerk CampusO³ op sociale media (FB/instagram):

 

 • Elke maandag een opvoedtip voor ouders, specifiek in Corona-tijd
 • Elke dinsdag een nieuwe aflevering ‘vertel- of voorleesplezier’
 • Elke woensdag een SpeelHuis activiteit: een spelletje, knutselworkshop (met huis- tuin- en keukenmateriaal)
 • Elke donderdag een workout ‘fit in hoofd en lijf’
 • Elke vrijdag een gezonde kooktip of kookactiviteit met ouders en kinderen

 

 Overzicht gezinsondersteunende hulp in CORONA-tijden

 

Algemene vragen rond Corona

https://www.genk.be/coronacrisis-updates-genk

088 14 689 info-coronavirus.be/nl/

 

Ondersteuning voor gezinnen:

Vragen rond allerlei ouderschaps- en opvoedingsvragen

089 36 79 40  https://www.campuso3.be/opvoedingswinkel

                           www.opvoedingswinkel.be

078 15 00 10 www.opvoedingslijn.be

078 150 100  https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/

www.groeimee.be

 

Vragen rond hooggespannen conflicten in het gezin:

www.1712.be  

1712: Maak je zelf geweld mee?
Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld?
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over?

Bel, mail of chat dan met 1712.be

 

 

 

Algemene vragen ivm welzijn en welbevinden

https://www.tele-onthaal.be/

106: Je kan met Tele-Onthaal praten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Mensen bellen of chatten vaak over relatieproblemen, ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding, allerlei praktische problemen, … Je kan bij Tele-Onthaal terecht met alles waar je je zorgen over maakt.


www.caw.be

0800 13 500: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. Via chat: https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/


Vragen rond zelfmoord(gedachten)

www.zelfmoord1813.be

1813:  Indien je met zelfmoordgedachten zit of bezorgd bent om iemand.  Ook bereikbaar via chat en email.

Vragen naar materiële ondersteuning

https://www.campuso3.be/Loket%20Kinderrechten

0470 45 35 02:  Het loket kinderrechtenonderzoek blijft telefonisch bereikbaar.  Wil je weten waar je gezin recht op heeft? Of welke diensten je allemaal kan gebruiken in Genk? Vraag dan gerust een mini-rechtenonderzoek aan! Je krijgt er informatie over alle zaken en diensten waar je recht op hebt. Je krijgt ook hulp bij het aanvragen van al deze rechten als dat nodig is. (vb invullen van formulieren)                      Hier kan je ook terecht met vragen rond laptops en internetgebruik indien dit in gezinnen niet aanwezig is.

https://www.genk.be/contact-sociaalhuis-portavida  (het vorige OCMW)

089 65 57 00:  voor vragen rond betalingsproblemen en facturen vb rond nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, … kan je contact op nemen met de Sociale Dienst.


Ondersteuning voor jongeren

https://www.facebook.com/OverKopGenk/

0472 22 32 40: In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Op dit moment is het OverKop-huis fysiek niet bereikbaar, maar wel telefonisch en via facebook/messenger.

www.awel.be

102: Awel luistert naar jongeren en kinderen via telefoon, mail of chat.

www.jac.be

011 85 00 05 Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Blijf er dus niet mee zitten! Kom naar het JAC!

www.clbchat.be

CLBch@t: is gedurende de opschorting van de lessen open: ma - di - wo - do van 14 tot 21u. Ook tijdens de paasvakantie (niet op paasmaandag).

089 70 03 70 crisismeldpunt -18 jarigen Limburg 24u/24, 7 dagen op 7

Minderjarigen of professionele aanmelders kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie. Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden.   

Ben je als familie, vriend of buur betrokken bij een kind of jongere in een crisissituatie. Dan kan je niet terecht op dit meldpunt. Je kan wel naar een hulpverlener toestappen die, met jouw toestemming, hulp kan vragen via dit meldpunt.Nieuwsbrief GOK en Corona preteaching en pedagogische ondersteuning  - 17/04/2020


Beste directie,

Beste ankerfiguur,

 

Vanuit de werking ‘extra kansen’ bundelen we voor jou sinds maart interessante informatie m.b.t. GOK (Gelijke Onderwijs Kansen) en Corona.

We weten dat je deze info via andere kanalen kan ontvangen, maar we bieden je graag een beknopt overzicht via mail, op www.extrakansenopschool.be kan je alle info / mails terugvinden.

 

 1. Informatie voor ouders over ‘preteaching’ in verschillende talen + filmpje:

         Zie nieuwsbrief ‘Inclusief Onderwijs’ in bijlage voor meer info (filmpje, brief in verschillende talen).


 

 1.   Pedagogische ondersteuning voor leerlingen basis- en secundair onderwijs.

           Zie mail van schooldirect van 16/04/20 in bijlage voor meer info (link naar tabel).


 

          Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wil je zo goed mogelijk ondersteunen en zet daarom een                            pedagogische reserve op, waar je als school beroep op kan doen.

          De pedagogische reserve bestaat uit initiatieven en organisaties die leerlingen bijkomend kunnen                                ondersteunen (bv. met bijles, huiswerkbegeleiding, taalondersteuning).


  • In deze tabel vind je een overzicht van de initiatieven en organisaties:

                   Tabel ondersteuning voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs.


  • Je vindt er onder meer wat ze aanbieden, voor welke doelgroep en hoe je ze kan contacteren. Als een organisatie of initiatief drukbezet is, staat er 'volzet' naast de naam.


  • Het overzicht wordt nog verder aangevuld.  

 


1. Informatie voor ouders over ‘preteaching’ in verschillende talen + filmpje:


 Beste lezer,

 

Zoals u weet, nam de overheid strenge maatregelen om de gevolgen van het coronavirus in te perken. Zo blijven de lessen op school nog zeker tot 3 mei 2020 opgeschort.

 

Na de paasvakantie krijgen leerlingen nieuwe leerstof op afstand (voor thuis of in de opvang). Zodra de scholen weer opengaan, herhaalt hun leraar die leerstof in de klas.

 

We willen er alles aan doen om iedereen aan boord te krijgen van bij de start. De rol van de ouders is beperkt tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Want zij kunnen de leerkracht niet vervangen. Wij als overheid en de scholen moeten rekening houden met de mogelijkheden van de ouders, zodat het haalbaar blijft voor iedereen.

 

Via sociale media, nieuwsbrieven en de website informeert het ministerie van Onderwijs schooldirecties- en administraties, leraren, ouders en leerlingen.

 

Maar belangrijke groepen leerlingen en hun ouders kunnen we helaas niet voldoende bereiken. Zoals gezinnen met een andere taalachtergrond, of in kansarmoede. Ook zij willen weten wat er na de paasvakantie zal gebeuren, welke leerstof wordt aangeboden, maar vooral welke rol zij daar als ouder wel of niet in kunnen spelen en hoe ze daarbij ondersteund worden.

 

Om álle ouders van schoolgaande kinderen beter te bereiken, vragen wij uw hulp. Omdat wij denken dat u die ouders beter bereikt via uw dagelijkse werking, expertise en/of persoonlijk netwerk.

 

Zou u deze overheidsinformatie willen helpen verspreiden naar de tussenpersonen leerlingen en ouders die u kunt bereiken?
Wij blijven ondertussen relevante info en materiaal verzamelen en houden u ook in de toekomst op de hoogte. Indien u dit niet wenst, kun u dit aan ons melden.


Informatie voor ouders en tips van collega’s

 

 1. In een modelbrief voor ouders (en in vertalingen voor anderstalige ouders) legt de overheid uit:
  • dat hun kind nieuwe leerstof krijgt, die later herhaald wordt in de klas;
  • dat 3 tot maximaal 4 uur leren per dag volstaat;
  • hoe ouders hun kind kunnen helpen;
  • wat de school doet.

                Modelbrief voor ouders en vertaalfiches voor anderstalige ouders 

 

       2. Ook een filmpje legt ouders uit, hoe de lessen er vanaf 20 april 2020 uitzien, wat hun kind leert, wat van                    hen wordt verwacht en hoe zij afstemmen met de school
            Filmpje Wat leert je kind na de paasvakantie? (2 min 41 sec)

           Dit filmpje wordt momenteel ook vertaald in 9 talen en wordt dan ook ter beschikking gesteld op het                         YouTube Kanaal van Onderwijs Vlaanderen.


       3. Informatie op een webpagina voor ouders over hoe nieuwe leerstof aangeboden wordt vanaf 20 april:                     Preteaching van nieuwe leerstof

          Dat is dezelfde informatie als in de modelbrief voor ouders (punt 1).


       4. Voor leerlingen die thuis geen pc hebben, kan hun school een gedoneerde laptop aanvragen bij de                          diensten van hun onderwijsnet. Zo kunnen ook zij genieten van digitaal afstandsleren.
           Vraag laptops aan voor kwetsbare leerlingen


       5. Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis?

           Welke adviezen geven armoedeorganisaties?
           Klasse publiceerde tips van scholen en armoedeorganisaties.

           Klasse – Onderwijs voor kwetsbare leerlingen in coronatijden


       6. Toegankelijke overheidsinformatie over het coronavirus
           De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die                        anderstalig zijn of voor personen met een beperking.  Toegankelijke informatie over het coronavirus staat                  gebundeld op drie websites:


          Webpagina van het federale crisiscentrum

           Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen

 

          Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering

          Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen

 

          Webpagina van Wablieft

          Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands

 

Hartelijk dank om leerlingen en hun ouders te steunen in deze extra moeilijke periode, door deze informatie te helpen verspreiden.

 

 

Sara Jane Deputter

Coördinator Onderwijs Vlaanderen

 

Vlaamse overheid
DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING
Afdeling Communicatie­­
T 02 553 01 86 

GSM 0479 62 00 36
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
www.onderwijs.vlaanderen.be


2. Pedagogische ondersteuning voor leerlingen basis- en secundair onderwijs


UPDATE CORONA


 Maatregelen verlengd tot en met 3 mei


De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag (woensdag 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien.


Concreet:

 • moeten scholen tot en met donderdag 30 april open blijven voor de opvang van 3 groepen gezonde leerlingen.
 • Vrijdag 1 mei is immers een wettelijke feestdag. Krijg je de vraag om een kind op te vangen dat niet tot die 3 groepen behoort, leg dan de nodige soepelheid aan de dag. Jij kent je leerlingen ouders het best.
 • krijgen leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’.


Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming, onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijsverstrekkers, vakbonden en CLB-centrumnetten bereiden die volgende fase zeer grondig voor. Weet dat de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van je personeel en leerlingen daarbij te allen tijde voorop staan.

Je krijgt over de heropstart van de lessen op school op zeer korte termijn de nodige richtlijnen, zodat ook jij je kan voorbereiden. Minister Weyts overlegt volgende week ook met de onderwijsministers van de andere gemeenschappen over een concreet perspectief voor een heropstart.

Maar nu eerst van start gaan met ‘preteaching’. Komende maandag is het zover. Dan krijgen leerlingen zo veel mogelijk digitaal nieuwe leerstof aangeboden thuis of in de opvang. Deze vakantie ben je die vorm van afstandsleren volop aan het uitwerken met je team. Zijn je leraren, je leerlingen en hun ouders er klaar voor?


 • Heb je nog hulp nodig om de principes van preteaching te vertalen naar jouw schoolcontext?          Raadpleeg dan je pedagogische begeleidingsdienst


 • Vanaf nu tot het einde van het schooljaar kan je ook een beroep doen op de pedagogische reserve die intussen werd aangelegd. Die bestaat uit initiatieven en organisaties die leerlingen bijkomend kunnen ondersteunen (bv. met bijles, huiswerkbegeleiding, taalondersteuning).


Heel veel succes en bedankt voor het grote engagement!

Antwoorden op vragen van scholen vind je op de Website Onderwijs.
Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.


Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.


Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017