Organisaties

Bij de vragen staat telkens een link naar één van onderstaande organisaties waar je terecht kan voor advies, vorming, informatie, begeleiding of financiële ondersteuning.

-Auxilia (Studie begeleiding)

www.auxilia-limburg.be


-Avansa. Samen naar beter ( vroeger Vormingplus)

 https://avansa-limburg.be/


-Basiseducatie (Centrum voor Basiseducatie Limburg)

www.basiseducatie.be/centrum-voor-basiseducatie-limino


-Beestig-wijs Genk (Kansen bieden aan jongeren om 'levensecht' te leren met honden)

Beestig-wijs


-Besmerbazaar

www.facebook.com/besmerbazaar


-CAD (Centrum voor alcohol- en andere drugproblemen)

www.cadlimburg.be


Campus O3

www.campuso3.be


-CAW (Centra algemeen welzijn)

www.cawlimburg.be/onthaal-genk


-CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs)

www.cego.be


-CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

CCG Genk


-CLB's:


-GO! CLB Genk (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

www.clb-genk-maasland.be/index.html


-Vrij CLB Limburg Afdeling Genk

(Centrum voor leerlingenbegeleiding)

   www.vclblimburg.be/genk-Cultuurfonds OCMW

http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=638


-De Sfeer Genk (Ontmoetingshuis)

www.desfeergenk.be


-De Uitdaging

www.genk.be/deuitdaging


-Fietsbieb

www.genk.be/fietsbieb


-Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk

www.gigos.be


-Go! Ouders (Koepel van ouderverenigingen van het gemeenschapsonderwijs)

www.go-ouders.be


-Huis van de mens

Vrijzinnig Limburg


-JAC (Jongeren advies centrum)

www.caw.be/jac/


-Klasse

www.klasse.be


-Koogo (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

http://www.koogo.be


-  Krijt vzw vroeger ; STOS Samen tegen onbetaalde schoolfacturen  en SOS schulden op school

https://www.aanpakschoolfacturen.be/


-Loket kinderrechten Genk

https://www.campuso3.be/Loket%20Kinderrechten


-LOP ( Lokaal Overleg Platvorm)

http://www.agodi.be/lop


-Netwerk tegen armoede (NtA)

www.netwerktegenarmoede.be


-OCMW Genk:

Sociaal huis Portavida

www.ocmwgenk.be


-Onderwijs Centrum Brussel

www.onderwijscentrumbrussel.be


-OverKop-huis Genk

www.overkop.be/huizen/genk


-Rap op Stap Genk

https://www.iedereenverdientvakantie.be/genk


-Rimo (Buurtwerking)

http://www.rimo.be/gemeentelijke-projecten


-Rode Kruis Genk

http://www.rodekruis.be/afdeling/genk


-Solentra (Mobiele Traumateams)

http://www.solentra.be/nl


-Stebo (Buurtwerking)

https://stebo.be


-TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting)

https://www.portavida.be/tao-armoede


-VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen is de ouderkoepel van het vrij onderwijs)

www.vcov.be


-Vincentius Genk-Zutendaal

www.vincentiusgenk.be

Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met Vincentius

Verwijsbrief Vincentius Genk-Zutendaal-Ziekenfondsen:


-Christelijke mutualiteiten

www.cm.be


-De Voorzorg

www.devoorzorg.be/limburg/Pages/default.aspx?setregion=limburg


-Liberale mutualiteit

www.lm.be/limburg/Pages/default.aspx


-Onafhankelijk ziekenfonds

www.oz.be


-Partena ziekenfonds

www.partena-ziekenfonds.be


-Vlaams en neutraal ziekenfonds

www.vnz.be


-Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

https://www.caami-hziv.fgov.be/nlVincentius Genk-Zutendaal © 2017