Wat is kansarmoede?Armoede speelt vaak op verschillende levensdomeinen en situeert zich zelden enkel op het financiële domein. Geen geld betekent minder kansen waardoor het voorzien in je eerste levensbehoeften in het gedrang komt. Dit leidt tot sociale uitsluiting. Armoede gaat om een kluwen van uitsluitingen op verschillende domeinen, bv. gezondheid, welzijn, cultuur, onderwijs,…  Dit kan over generaties heen groeien of plots ontstaan door onverwachtse gebeurtenissen als ziekte, echtscheiding of werkloosheid. Wie in armoede leeft, zit verstrikt in verschillende vormen van sociale uitsluiting, die elkaar versterken en beïnvloeden.

 (Tekst: De Sfeer Genk)


Het leven van mensen in armoede wordt gekenmerkt door chaos. Vaak is het ene probleem nog niet helemaal opgelost en doet het andere probleem zich alweer voor. Dit maakt dat de focus vooral ligt op het hier en nu en dat het langetermijnperspectief verdwijnt. 


Dat verklaart waarom mensen in kansarmoede vaak  andere keuzes maken. Zij zijn bezig met vragen als : “ Wat eten we vanavond? Hoe krijg ik de rekening morgen betaald?" Hierdoor lijkt een infomoment op school of zinvolle vrijetijdsbesteding voor het kind minder belangrijk. 


Je kan het vergelijken met een overvolle agenda. 

Je probeert alle opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren en deadlines te halen, maar je verliest ondertussen andere taken op lange termijn uit het oog. 


Er is echter een cruciaal verschil tussen drukte en armoede: van armoede kun je niet vrij nemen.

 (Tekst: Aanspreekpunt Kinderrechten Genk).

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017