Doelstelling


Ondersteuning bieden aan leerkrachten en directies van Genkse scholen die met vragen zitten over “hoe omgaan met kansarmoede op hun school”.


Het aanreiken van handvatten (o.a. praktijkvoorbeelden) via een inspiratiesite voor leerkrachten. Deze site  wordt door de werkgroep ‘extra kansen’ van het LOP Genk regelmatig geoptimaliseerd en verfijnd.


We willen alle kinderen extra kansen bieden en steunen tijdens hun schoolloopbaan.


-gelijke onderwijskansen bieden  voor elk kind in Genk

-het verhogen van het welbevinden van elk kind

-het vrijwaren van kinderrechten


Stereotypering of stigmatisering van kinderen die in kansarmoede leven is allerminst de doelstelling.

We kijken vooral naar extra kansen voor deze kinderen. Gelijke onderwijskansen (GOK-decreet 2002) en de rechten van het kind (EVRK 1989) zijn belangrijke uitgangspunten voor deze site.11/10/2022

Hoe werkt het?

Met het oog op degelijke informatiedoorstroming en een actief gebruik van de site organiseren beide LOP’s regelmatig lunchvergaderingen en platforms’ voor scholen.


In elke Genkse school is er een  ‘Ankerfiguur’: het aanspreekpunt voor het thema kansarmoede op school en voor de betrokken partners.


Zie voorbeeld poster die in de scholen ophangt. Poster


Lunchvergadering op school.


  • Wat? Lunchvergadering in een school (school die de vraag stelt) – van 12u15 tot 13u 15– LOP zorgt voor broodjes – max. 20 personen
  • Doelstelling? Info- en ervaringsuitwisseling tussen scholen en organisaties over een bepaald thema of vraag (van een school / partner in Genk) over het thema kansarmoede
  • Wie? Ankerfiguren van scholen – leerkrachten – leerlingenbegeleiders en organisaties (De Sfeer, OCMW, CLB, Campus O3, Meldpunt, Gigos, …) - Ouders
  • Hoe? Ankerfiguur stelt een vraag en LOP brengt andere ankerfiguren en organisaties met expertise terzake rond de tafel om info en ervaringen uit te wisselen
  • Wanneer? Maandelijks / op vraag
  • Meer info?extrakansenopschool.be of bel even naar Lies Zaenen: 0499 59 43 65


Verklaring afkortingen

   zie "Organisaties"

Waarom


Signaal van een leerkracht uit Genk: 

Leerkrachten zitten met vragen over hoe omgaan met kansarmoede in de klas en op school.

Op de studiedagen over extra kansen van het LOP BaO Genk en het LOP SO Genk stelden leerkrachten en directies meermaals de vraag naar concrete aanknopingspunten m.b.t. omgaan met kansarmoede op school.


Voorstel:

Inspiratiesite over omgaan met kansarmoede op school voor leerkrachten in Genk.


Dit voorstel werd besproken op het Dagelijks Bestuur van beide LOP’s in Genk. Er werd een draagvlak gevonden bij de scholen en de partners om een inspiratiesite te maken.

Het LOP bracht vervolgens verschillende partners rond de tafel in de werkgroep ‘extra kansen’.


De partners die samenwerken aan dit project zijn: de scholen van basisonderwijs en secundair onderwijs (directies en leerkrachten) Genk, Vincentius Genk-Zutendaal, De Sfeer, ervaringsdeskundigen in de armoede, TAO, CEGO, Netwerk tegen Armoede, ouders (KOOGO), CLB, vertegenwoordigers van Etnisch Culturele Minderheden, het OCMW Genk, het LOP BaO Genk en het LOP SO Genk.


De LOP’s in Genk zetten sedert 2009 intensief in op het thema kansarmoede en extra kansen. Dit gebeurt jaarlijks tijdens de Week van de Extra Kansen d.m.v.  sensibilisering, vorming en projecten (b.v. folder kosten op school, huiswerkbeleid,…).


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017