Doelstelling


Ondersteuning bieden aan leerkrachten en directies van Genkse scholen die met vragen zitten over “hoe omgaan met kansarmoede op hun school”.


Het aanreiken van handvatten (o.a. praktijkvoorbeelden) via een inspiratiesite voor leerkrachten. Deze site  wordt door de werkgroep ‘extra kansen’ van het LOP Genk regelmatig geoptimaliseerd en verfijnd.


We willen alle kinderen extra kansen bieden en steunen tijdens hun schoolloopbaan.


-gelijke onderwijskansen bieden  voor elk kind in Genk

-het verhogen van het welbevinden van elk kind

-het vrijwaren van kinderrechten


Stereotypering of stigmatisering van kinderen die in kansarmoede leven is allerminst de doelstelling.

We kijken vooral naar extra kansen voor deze kinderen. Gelijke onderwijskansen (GOK-decreet 2002) en de rechten van het kind (EVRK 1989) zijn belangrijke uitgangspunten voor deze site.19/11/19

Met het oog op degelijke informatiedoorstroming en een actief gebruik van de site organiseren beide LOP’s regelmatig studiedagen voor scholen.


In elke Genkse school is er een  ‘Ankerfiguur’: het aanspreekpunt voor het thema kansarmoede op school en voor de betrokken partners.


Zie voorbeeld poster die in de scholen ophangt. Poster


Lunchvergadering op school.

Sinds november 2019 gaat de werkgroep maandelijks op uitnodiging van een Genkse school (met een specifieke vraag) met leerkrachten  en ankerfiguren in gesprek. 

Verklaring afkortingen

   zie "Organisaties"

Waarom


Signaal van een leerkracht uit Genk: 

Leerkrachten zitten met vragen over hoe omgaan met kansarmoede in de klas en op school.

Op de studiedagen over extra kansen van het LOP BaO Genk en het LOP SO Genk stelden leerkrachten en directies meermaals de vraag naar concrete aanknopingspunten m.b.t. omgaan met kansarmoede op school.


Voorstel:

Inspiratiesite over omgaan met kansarmoede op school voor leerkrachten in Genk.


Dit voorstel werd besproken op het Dagelijks Bestuur van beide LOP’s in Genk. Er werd een draagvlak gevonden bij de scholen en de partners om een inspiratiesite te maken.

Het LOP bracht vervolgens verschillende partners rond de tafel in de werkgroep ‘extra kansen’.


De partners die samenwerken aan dit project zijn: de scholen van basisonderwijs en secundair onderwijs (directies en leerkrachten) Genk, Vincentius Genk-Zutendaal, De Sfeer, ervaringsdeskundigen in de armoede, TAO, CEGO, Netwerk tegen Armoede, ouders (KOOGO), CLB, vertegenwoordigers van Etnisch Culturele Minderheden, het OCMW Genk, het LOP BaO Genk en het LOP SO Genk.


De LOP’s in Genk zetten sedert 2009 intensief in op het thema kansarmoede en extra kansen. Dit gebeurt jaarlijks tijdens de Week van de Extra Kansen d.m.v.  sensibilisering, vorming en projecten (b.v. folder kosten op school, huiswerkbeleid,…).


Vincentius Genk-Zutendaal © 2017