13/11/19

13/11/19

Overzicht van materialen voor leerkrachten en scholen


KANSENIN ONDERWIJS

http://www.armoede-in-zicht.be/documents/mapkio.pdf


Communicatie met ouders


LOP Basisonderwijs Genk: Praten met (kansarme) ouders

Bladwijzer met tips


Netwerk tegen Armoede: Maak je sterk tegen armoede op school – 

Hoofdstuk 2: Naar een goede commmunicatie met ouders in armoede www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf


Integratiedienst van de Stad Gent i.s.m. het Steunpunt Diversiteit en Leren:  Van eiland naar wij-land: inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen (boek – auteur Jan De Mets)

www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/materialen/van-eiland-naar-wij-land


Diversiteit in actie: Do’s en don’ts website met informatie voor leerkrachten

www.diversiteitinactie.be/sites/default/files/0.01.%20De%205%20armoedekloven%20in%20het%20onderwijs.pdf


Mondelinge en schriftelijke communicatie tussen school en ouders

www.lop.be/lop/files/_uploaded/algemeen/Inspiratieboek_ComSchOud_(LOP_BaO_Menen).pdf


Samen met ouders

http://www.samenmetouders.be/


3 alternatieven voor het klassieke oudercontact

https://www.klasse.be/154915


School-maken-in-partnerschap-met-ouders-een-vijfsterren-zaak-

https://www.schoolmakers.be/school-maken-in-partnerschap-met-ouders-een-vijfsterren-zaakOmgaan met kinderen in de klas


Diversiteit in actie: ‘Kleine kinderen, grote kansen – Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheide’ (boek)

www.diversiteitinactie.be/themas/kinderarmoede-ko


LOP Basisonderwijs Genk: Omgaan met (kans)arme kinderen in de klas

Bladwijzer met tipsDiversiteit in actie: Do’s en don’ts  website met informatie voor leerkrachten

www.diversiteitinactie.be/sites/default/files/0.01.%20De%205%20armoedekloven%20in%20het%20onderwijs.pdf


Input van kansarme ouders / verenigingen waar armen het woord nemen in Limburg - omgaan met kansarmoede op school


Samenwerking OBOS, Rimo en LOP Sint-Truiden:  Ik heb mijn kind vleugels gegeven, de school moet het leren vliegen – 10 tips van ondernemende bewuste ouders (boekje met tips m.b.t. kansarmoede op school)

trefpuntarmoede.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/ikhebmijnkindvleugelsgegevenobos.pdf


Trefpunt Armoede: Educatief pakket voor lager onderwijs

trefpuntarmoede.org/wordpress/?page_id=104


Armoede op school: eerst werken aan goed gevoel”

https://www.klasse.be/83096/armoede-school-eerst-goed-gevoel/Beleid rond kansarmoede en kosten  op school opstartenNetwerk tegen Armoede: Maak je sterk tegen armoede op school – Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. (boekje)

Hoofdstuk 1: Naar een goed kostenbeleid op school

www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf


Samen tegen onbetaalde schoolfacturen (STOS) en Schulden op school SOS nu onder vzw Krijt

Draaiboek 

 

Samenwerking OBOS, Rimo en LOP Sint-Truiden:  Ik heb mijn kind vleugels gegeven, de school moet het leren vliegen – 10 tips van ondernemende bewuste ouders (boekje met tips m.b.t. kansarmoede op school)

trefpuntarmoede.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/ikhebmijnkindvleugelsgegevenobos.pdf


Stad Antwerpen 

KANSENINONDERWIJS pdfKosten op school

Een sterk schoolbeleid over kosten en kansarmoede biedt alle kinderen kansen, op die manier vermijd je stigmatisering of uitsluiting van kansarme leerlingen.LOP Bao Genk en LOP SO Genk:  ‘Kosten op school betalen, wie helpt’ Kosten van de school betalen. Wie helpt?

Folder 


Krijt vzw ( vroeger Samen tegen onbetaalde schoolfacturen (STOS) en Schulden op school SOS ) nu onder vzw

www.aanpakschoolfacturen.be


Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs


SOS Schulden op school Vzw: nu onder vzw Krijt

Boek: School zonder schulden. Recepten voor goed en goedkoop onderwijs.

Boek: Zeven stappen verder. Stapstenen voor goed en goedkoop Onderwijs .

https://www.schuldenopschool.be/publicaties


Netwerk tegen armoede:

Onbetaalde schoolfacturen; Wat nu?

– tips voor scholen en  verengingen

Hoge-schoolkosten-horen-geen-streepdoorjerekening-te-zijn


Kinderrechtenonderzoek

https://www.campuso3.be/Loket%20Kinderrechten


Rechtenverkenner :

www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx


Studie toelagen:

http://www.studietoelagen.be/

Gratis nummer Vlaamse overheid: 1700


Hulp bij aanvraag schooltoelage in Genk

Bijlage

 

Tips voor een kostenvriendelijke school . Stos

brochure_kostebvriendelijke_school_pdf


Boekencheck

https://www.boekencheck.be/tips-goede-praktijken/


Boekenleveranciers-voorkom-lege-boekentassen/

https://www.klasse.be/182154/


Verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen


"Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen"

Is de schriftelijke neerslag van de samenwerking tussen het project Thuiscompagnie van de Provincie Limburg en al zijn partners en het Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Deze opdracht vloeit voort uit een evaluatie-onderzoek over de aanpak van Thuiscompagnie dat het HIG uitvoerde.

Het draaiboek is online te raadplegen op:

www.limburg.be/thuiscompagnie


Verjaardagen in de klas


Dankzij ‘feestdoos’ kan élk jarig kind trakteren in de klas

https://feestvarkenvzw.be/


LOP Basisonderwijs Genk: Omgaan met (kans)arme kinderen in de klas

Bladwijzer met tips


Verhalen over kansarmoede in Genk


Schrijver Bart Demyttenaere tekende de levensverhalen van twee kansarme alleenstaande moeders uit Genk op, in opdracht van Stad Genk en het LOP basisonderwijs Genk. Deze verhalen vormden de insteek voor debatten over de thematiek op een studiedag van het LOP BaO Genk (21/10/2015).

Bart is gekend als schrijver van kinder- en jeugdboeken, theaterteksten en literaire maatschappelijke non-fictie.

zie bijlage


Klasse

Dossiers over kansarmoede


https://www.klasse.be/thema/dialoog-ouders-school/

www.klasse.be/reeks/kansarmoede

www.klasse.be/6821/6-pijlers-voor-een-sterk-armoedebeleid/ -

www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/


Kleuters in armoede: hoe maakt de school een verschil?

www.klasse.be/58873/hoe-moeilijk-ook-laat-ouders-in-armoede-niet-los/


Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)


http://www.vlor.be/category/onderwijsthema/gelijke-onderwijskansen/armoede


Trefpunt Armoede - Een andere bril, een andere kijk


Het Trefpunt Armoede ontwikkelde een dossier ‘Een andere bril, een andere kijk – dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen’


Peter Adriaenssens:

"Iemand die in armoede leeft, heeft een andere kop"

en Pano "Arm Vlaanderen"Verwijsbrief Vincentius Genk-Zutendaal


Normaal is er een verwijsbrief van het OCMW nodig voor ondersteuning door Vincentius.

Als er geen tussenkomst door het OCMW mogelijk is of bij dringende vragen kan een directie rechtstreeks contact opnemen met VincentiusVormingsorganisaties en sprekers


TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting)

https://www.delinkarmoede.be

CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs)

www.cego.be

Netwerk tegen Armoede

www.netwerktegenarmoede.be

Bart Demyttenaere

bart@nvandersom.be

De Sfeer Genk

www.desfeergenk.be

Rimo Limburg/samenlevingsopbouw

www.rimo.be

Avansa-Limburg

https://www.avansa-limburg.be


Onderwijscentrum Brusselhttps://www.onderwijscentrumbrussel.be/inhouden/omgaan-met-diversiteit-en-armoede


Omgaan met armoede op scholen

Uitagave Nederland 2020


Adviezen, onderzoek en beleidsteksten m.b.t. armoede


Advies over kinderen in armoede - VLOR (2013)

De Vlaamse Onderwijsraad formuleerde in 2013 een advies (PDF 596 KB) en beleidsaanbevelingen over hoe het onderwijs meer rekening kan houden met kinderen in armoede. https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/RBO-RBO-ADV-001.pdf


Vlaams Actieplan Armoede 2015 – 2019

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/

sokkeltekst-vapa-2015-2019


Actieplan kinderrechten 2014 – 2019 - OCMW Genk

Actieplan

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017