Een overzicht van reflecties van ervaringsdeskundigen in de armoede en leden van de werkgroep die op elke situatie van toepassing zijn


Een situatie juist inschatten is heel moeilijk, verschillende elementen kunnen een rol spelen.

Ieder individu is verschillend (ouder, leerkracht, leerling) en elke situatie is afhankelijk van meerdere factoren ( context, leeftijd, cultuur, voorgaande ervaringen, ...)

Het is belangrijk dat je een signaal herkent, maar niet elk signaal wijst op een probleem.

Ouders durven soms niet toe te geven dat er problemen zijn, uit angst voor mogelijke gevolgen (plaatsing kinderen,…).

Een leerkracht krijgt niet alles in zijn eentje opgelost.

Een netwerk op school en daarbuiten is belangrijk.


Hoe je een probleem aanpakt en de daaraan gekoppelde communicatie met de ouder en leerling kan sterk verschillen:

Bepaalde vragen pak je best als school aan (algemeen beleid) en bespreek je best in team. (voorbeeld: onbetaalde rekeningen, lege brooddozen, kleding)

Maar bij andere problemen doe je dit best individueel na overleg binnen je team. (Voorbeeld persoonlijke hygiëne)

Naargelang de situatie (frequent of sporadisch voorkomen van een probleem) kan de aanpak verschillen: ouders uitnodigen voor een gesprek op school of als algemeen aandachtspunt aanhalen op een oudercontact.

Algemene aandachtspunten

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017