Persoonlijk probleem

van de leerling of thuissituatie

De ouders van een leerling uit mijn klas zijn onlangs gescheiden.

Tijdens het huisbezoek werd mij duidelijk in welke schrijnende woonsituatie ze verkeren.

Mama is tijdens de oudercontactavond op school geweest. Ze was onder in vloed van medicatie waardoor het gesprek zeer moeizaam verliep. Dit was de eerste keer dat mama naar school kwam.

Na de oudercontactavond ben ik een gesprek aan gegaan met mijn leerling. Hij vertelde over het drankmisbruik van vader. Ook waren ze al voor de 3de maal verhuisd dit jaar. Hij was dikwijls alleen thuis. Zowel bij moeder als bij vader wist hij nooit wanneer ze terug thuis zouden zijn. In het vorig huis kon hij nog bij de buren gaat eten nu was dit ook niet meer mogelijk.

Hoe pak ik dit aan?

Een leerling komt steeds te laat. Hoe kan ik dit ombuigen tot iets positiefs voor ouder en kind?

Een leerling voelt zich vaak verdrietig en lijkt nood te hebben aan ' warmte/genegenheid'. Hoe kan ik hier aan tegemoetkomen?

10/06/2018

De mama van Stefano wil graag naar het oudercontact komen maar geraakt er niet omdat ze geen vervoer heeft of omdat ze moet zorgen voor de andere kinderen van het gezin. Hoe pak je dit aan?

10/06/2018

Marie zit vaak erg moe in de klas. Ze kan zich niet concentreren en heeft vaak ruzie met klasgenootjes. Als je vraagt hoe laat ze is gaan slapen, dan is dit vaak na middernacht. Hoe ga je hier mee om?

 

 

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk

 

School:

Kindgesprekken : In de derde en vierde week van september organiseren we kindgesprekken waar de klasjuf op een amicale manier in een soort van huiselijke sfeer een gesprek houdt. Ze doet dit met alle kinderen uit haar klas en vraagt naar hobby’s, talenten, huiswerkplek, …… Dit om te vermijden dat kinderen alleen een persoonlijk contact hebben met juf of meester wanneer er problemen zijn. De verkregen info is soms erg verrassend voor de juf en zij zal het kind dan met andere, zachtere ogen kunnen bekijken. De zorgjuf wordt dan ook ingeschakeld om de klas op te vangen zodat de klasjuf de handen vrij heeft om de gesprekken in een serene en vertrouwelijke sfeer te laten plaatsvinden. Leerkracht en leerling zijn super tevreden met dit gebeuren. In de 2de en 3de graad wordt dit nogmaals hernomen in maart.

 

 

We organiseren enkele keren per schooljaar een koffieochtend waar we steeds een aantal items aanraken zoals op tijd naar school komen, op tijd gaan slapen, het belang van een goed ontbijt, …

 

2x per jaar is er een praatcafé waar ouders vrijblijvend en heel laagdrempelig de directie, zorgcoördinatoren en enkele leerkrachten kan aanspreken over welk onderwerp dan ook. Hier komt regelmatig de moeilijke thuissituatie aan bod.

 

Wij kunnen als school ook altijd terecht in het bredere netwerk van Kolderbos zoals de maatschappelijk werkster van RIMO, de wijkmanager, de jeugdwerking GIGOS, … Op die manier proberen we de reële situatie van sommige gezinnen in kaart te brengen.

 

 

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk?

 

Contactname met:

Vrij CLB Genk

GO! CLB Genk

CAW

CAD

Vraag 1:

De ouders van een leerling uit mijn klas zijn onlangs gescheiden.

Tijdens het huisbezoek werd mij duidelijk in welke schrijnende woonsituatie ze verkeren.

Mama is tijdens de oudercontactavond op school geweest. Ze was onder in vloed van medicatie waardoor het gesprek zeer moeizaam verliep. Dit was de eerste keer dat mama naar school kwam.

Na de oudercontactavond ben ik een gesprek aan gegaan met mijn leerling. Hij vertelde over het drankmisbruik van vader. Ook waren ze al voor de 3de maal verhuisd dit jaar. Hij was dikwijls alleen thuis. Zowel bij moeder als bij vader wist hij nooit wanneer ze terug thuis zouden zijn. In het vorig huis kon hij nog bij de buren gaat eten nu was dit ook niet meer mogelijk.

Hoe pak ik dit aan?

Klik:

Adviezen en reflecties:

 

NtA (Netwerk tegen armoede):

CLB – ervaringsdeskundige – doorverwijzing.

 

TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Loyaliteit is vaak heel groot, probeer geen slechte dingen te laten zeggen over hun ouders en zeg zelf ook geen slechte dingen over de ouders. Is misschien evident maar wilde het toch nog even vermelden.

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk

 

Spreek nooit een kind hierop aan.

 

Je kan best eerst insteken op een vertrouwensband met de ouders. Leg niet de nadruk op het probleem, maar zoek samen naar een oplossing.

 

Een mama kreeg het 's morgens niet voor mekaar om op tijd te zijn en we hadden het idee om haar te vragen het ochtendtoezicht op de speelplaats te doen.

 

Wel, mama reageerde enthousiast op onze vraag. De eerste twee weken liep het af en toe moeilijk om op tijd te zijn. Ondertussen loopt het vlot: haar kinderen zijn gemotiveerd om zich klaar te maken 's morgens, want het extra centje dat mama verdient wordt ook door hen geapprecieerd.

 

Tegelijkertijd zijn ze altijd voor de schoolbel rinkelt op school. Mama zelf zegt dat ze nu een doel heeft en zich nuttig voelt.

 

Bovendien heb ik haar vertrouwen kunnen winnen en haar kunnen aanmoedigen (stapje voor stapje) om hulp van het OCMW toe te laten. Ze zegt nu openlijk dat de druk van de schulden minder zwaar op haar schouders weegt nu dat ze weet dat het OCMW ondersteunt.

 

Vraag 2:

Een leerling komt steeds te laat. Hoe kan ik dit ombuigen tot iets positiefs voor ouder en kind?

Praktijkvoorbeeld BaO

 

Opvolging van kinderen op school is ontzettend belangrijk en een oudercontact speelt hierin een belangrijke rol. Indien het voor de mama onmogelijk is om aanwezig te zijn, zoeken we bij ons op school samen naar een oplossing. Afhankelijk van de boodschap – elk oudercontact is anders - kan het zijn dat we een ander moment prikken. De vorm kan verschillen: dit kan bijvoorbeeld een huisbezoek zijn samen met een medewerker van het CLB of dit kan een telefonisch contact zijn met de leerkracht…

 

Praktijkvoorbeeld SO

 

Als een mama aangeeft (drempel om dit te zeggen) dat ze aanwezig wil zijn op het oudercontact, maar dat dit om de een of andere reden niet lukt. Dan neem je als school best contact op om samen naar een oplossing te zoeken.

Je kan voorstellen doen als school, maar vergeet ook niet te luisteren naar wat de mama voorstelt. (bv ander moment (voor school, na school, tijdens de middag,…), huisbezoek, telefonisch oudercontact, vervoer zoeken, …).

 

Reflecties van de werkgroep

 

Mogelijke stappen / aanknopingspunten:

-Informeer ouders bij het begin van het schooljaar dat de school veel waarde hecht aan een oudercontact.

-Communiceer naar de ouders dat wanneer ze niet naar een oudercontact (kunnen) komen, de school contact met hen zal opnemen om samen te zoeken naar een oplossing.

-Zeg in een individuele situatie hetzelfde: benadruk het belang van een oudercontact en zeg dat je samen naar een alternatief kan zoeken.

-Waardeer de ouder altijd in zijn ‘ouder zijn’ en voer een beleid dat voor elke ouder geldt.

-Stel de vraag aan de ouder: Wat stel jij als voor, heb jij een alternatief?’

Vraag 4:

De mama van een leerling wil graag naar het oudercontact komen maar geraakt er niet omdat ze geen vervoer heeft of omdat ze moet zorgen voor de andere kinderen van het gezin. Hoe pak je dit aan?

10/06/2018

Vraag 5:

Een leerling zit vaak erg moe in de klas. Ze kan zich niet concentreren en heeft vaak ruzie met klasgenootjes. Als je vraagt hoe laat ze is gaan slapen, dan is dit vaak na middernacht. Hoe ga je hier mee om?

 

 

 

10/06/2018

Praktijkvoorbeeld BaO:

 

Als je als leerkracht merkt dat een leerling niet in staat is om de lessen te volgen, dan ga je eerst in gesprek met de leerling om zicht te krijgen op de thuissituatie vanuit het perspectief van de leerling. Je kan de leerling geruststellen en zeggen dat je samen met mama en/of papa naar een oplossing gaat zoeken.

Vervolgens zou je de ouders kunnen uitnodigen vanuit een bezorgdheid, vanuit de dingen die je in de klas opmerkt.

Ook hier is het belangrijk dat je geen oordeel velt of komt aandraven met allerhande tips. Maak afspraken die voor school van belang zijn, zorg voor een veilige sfeer zodat ouders zelf met een hulpvraag durven komen.

 

Reflecties van de werkgroep:

Probeer (eventueel in overleg met CLB) op een respectvolle manier na te gaan wat er precies aan de hand is. Afhankelijk van de leeftijd en de situatie zal de leerling of de ouder je eerste aanspreekpunt zijn.

 

 

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken.

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.

 

Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.

 

Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.

 

Vincentius Genk - Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017