Hygiëne

Het turngerief van een leerling wordt nooit gewassen. Nochtans krijgen ze het regelmatig mee naar huis. Wat kan ik doen?

Een leerling heeft een geurtje, klasgenoten roddelen hierover. Wat doe ik?

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk:

 

School:

Dit kan heel gevoelig liggen en dit moet voorzichtig met de ouders besproken worden. Bij ons is er een wasmachine op school aanwezig, het turngerief kan dus gewassen worden. We doen dit soms zonder er te veel woorden aan vuil te maken.

 

 

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk?

 

-Bespreek dit met het CLB

 

Vraag 1:

Het turngerief van een leerling wordt nooit gewassen. Nochtans krijgen ze het regelmatig mee naar huis. Wat kan ik doen?

Klik:

De Sfeer Genk

Vzw de sfeer is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Dagelijks zetten we ons voor 100% in voor mensen die kwetsbaar zijn geworden op een bepaald levensdomein (daklozen, eenzame mensen, werklozen, alleenstaanden…)

Onze werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in "kans"armoede. In dialoog met hen komen voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen.

Er is een wasmachine aanwezig, bezoekers kunnen hier dus gebruik van maken.

 

 

 

 

Adviezen en reflecties:

 

TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Weten mensen dat het turngerief gewassen kan of mag worden? Wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat niet voor iedereen. Sommige mensen hebben geen wasmachine of waspoeder. Soms is dit een tijdelijk probleem. Bekijk de situatie individueel en ga ook hier in dialoog .

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk

 

De rol van de directeur als functie wordt ook dikwijls uitgespeeld om geen ruis te krijgen op de communicatie tussen leerkracht en ouder. Een kind dat door gebrekkige hygiënische omstandigheden niet lekker ruikt zal aangesproken worden door de directeur. De directeur zal dit met de ouders bespreken om de leerkracht uit de wind te plaatsen. De directeur is goed genoeg geplaatst om met opmerkingen om te gaan.

 

Leerkracht:

De leraar met wie de leerling de beste band heeft, kan de leerling hierover best aanspreken en ook uitleggen hoe ze dit kan voorkomen. Beter is nog dat er in elke klas regelmatig rond hygiëne gewerkt wordt en uitleg gegeven wordt (rol CLB).

 

 

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk?

 

Contact opnemen met het CLB.

Vraag 2:

Een leerling heeft een geurtje, klasgenoten roddelen hierover. Wat doe ik?

Klik:

Er kunnen infomomenten (ouder, leerling, leerkracht) / klasgesprekken aangevraagd worden bij het CLB.

 

 

Adviezen en reflecties:

 

NtA (Netwerk tegen armoede):

Hier kan een brugfiguur bv erg nuttig zijn: eens met ouders praten, langs gaan, hen de weg wijzen naar goedkope kledij als dat nodig is. Samenwerking met het CLB is ook een piste.

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken.

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.

 

Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.

 

Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.

 

Vincentius Genk - Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017