Hygiëne

Turngerief niet gewassen

Het turngerief van een leerling wordt nooit gewassen. Nochtans krijgen ze het regelmatig mee naar huis. Wat kan ik doen?

Geurtje

Een leerling heeft een geurtje, klasgenoten roddelen hierover. Wat doe ik?

04/01/2019

 

Luizen

Een kind (meerder kinderen in een gezin) heeft luizen, dit probleem sleept al weken aan en de ouder lijkt hier geen aandacht aan te besteden. Hoe pak je dit aan?

 

 

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk

 

 

Dit kan heel gevoelig liggen en moet dus voorzichtig met de ouders besproken worden. Bij ons op schoolis er een wasmachine aanwezig, het turngerief kan dus gewassen worden. We doen dit soms zonder er te veel woorden aan vuil te maken.

 

 

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk

 

-Bespreek dit met het CLB

 

Klik:

Vraag 1: Turngerief niet gewassen

Het turngerief van een leerling wordt nooit gewassen. Nochtans krijgen de leerlingen het regelmatig mee naar huis. Wat kan ik doen?

De Sfeer Genk

Vzw de sfeer is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Dagelijks zetten we ons voor 100% in voor mensen die kwetsbaar zijn geworden op een bepaald levensdomein (daklozen, eenzame mensen, werklozen, alleenstaanden…)

Onze werking vertrekt vanuit de ervaringen van mensen in "kans"armoede. In dialoog met hen komen voorstellen tot stand die leiden tot maatschappelijke veranderingen.

Er is een wasmachine aanwezig, bezoekers kunnen hier dus gebruik van maken.

 

 

 

 

Adviezen en reflecties

 

TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting):

Weten mensen dat het turngerief gewassen kan of mag worden? Wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat niet voor iedereen. Sommige mensen hebben geen wasmachine of waspoeder. Soms is dit een tijdelijk probleem. Bekijk de situatie individueel en ga ook hier in dialoog .

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van leerkrachten en scholen uit Genk

 

Delicate kwesties worden bij ons op school door de directeur opgenomen met de kinderen of de ouders. De directeur is goed geplaatst om met opmerkingen om te gaan. Hij is ook aanspreekpunt kansarmoede op onze schooL

 

De leraar met wie de leerling de beste band heeft, kan de leerling hierover best aanspreken en ook uitleggen hoe ze dit kan voorkomen. Beter is nog dat er in elke klas regelmatig rond hygiëne gewerkt wordt en uitleg gegeven wordt (rol CLB).

 

 

Hoe pak je dit aan en waar kan je terecht in Genk

 

Contact opnemen met het CLB

Klik:

Vraag 2: Geurtje

Een leerling heeft een geurtje, klasgenoten roddelen hierover. Wat doe ik?

Er kunnen infomomenten (ouder, leerling, leerkracht) / klasgesprekken aangevraagd worden bij het CLB.

 

 

Adviezen en reflecties

 

NtA (Netwerk tegen armoede):

Hier kan een brugfiguur erg nuttig zijn: eens met ouders praten, langs gaan, hen de weg wijzen naar goedkope kledij als dat nodig is. Samenwerking met het CLB is ook een piste.

Enkele bedenkingen / aanknopingspunten

 

Een school moet er steeds van uitgaan dat elke ouder een betrokken ouder is. Met deze ingesteldheid kijk je anders naar de situatie en ben je vlugger geneigd om met deze ouder aan de slag te gaan.

 

Ga best even na hoe het komt dat het probleem niet opgelost geraakt. Laat de ouderzelf vertellen hoe men dit heeft aangepakt. Meestal kom je er dan achter dat er iets verkeerd is gelopen. Dan kan je dit samen (stap voor stap) bespreken (hoe behandelen, wat met linnengoed?, kleren, knuffels, zetels,....) Dan moet het normaal wel lukken.

 

Ga ook na of het financieel haalbaar is voor het gezin om de shampoo aan te kopen.

 

De aanpak tijdens het gesprek is zeer belangrijk (betrokkenheid tonen, oprecht zijn, samen op zoek gaan waarom het niet lukt zonder te beoordelen, samen naar oplossingen zoeken).

 

Afhankelijk van het gezin kan de geschikte persoon ingeschakeld worden: contactpersoon CLB, Campus O3, OCMW, …

04/01/2019

Vraag 3: Luizen

Een kind (meerder kinderen in een gezin) heeft luizen, dit probleem sleept al weken aan en de ouder lijkt hier geen aandacht aan te besteden. Hoe pak je dit aan?

 

 

Ik heb een bijkomende vraag

die ik op dit forum wil bespreken

Leerkrachten en directies kunnen steeds vragen stellen en andere praktijkvoorbeelden doorsturen.

 

Klik op bovenstaande knop om uw vraag of suggestie door te sturen.

 

Deze vragen en praktijkvoorbeelden worden vervolgens besproken in de werkgroep alvorens toe te voegen aan de website.

 

Vincentius Genk - Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017