Organisaties

Bij de vragen staat telkens een link naar één van onderstaande organisaties waar je terecht kan voor advies, vorming, informatie, begeleiding of financiële ondersteuning:

-Auxilia (Studie begeleiding)

www.auxilia-limburg.be

 

-Basiseducatie (Centrum voor Basiseducatie Limburg)

www.basiseducatie.be/centrum-voor-basiseducatie-limino

 

-Beestig-wijs Genk (Kansen bieden aan jongeren om 'levensecht' te leren met honden)

Beestig-wijs

 

-Besmerbazaar

www.facebook.com/besmerbazaar

 

-CAD (Centrum voor alcohol- en andere drugproblemen)

www.cadlimburg.be

 

Campus O3

www.campuso3.be

 

-CAW (Centra algemeen welzijn)

www.cawlimburg.be/onthaal-genk

 

-CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs)

www.cego.be

 

-CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

CCG Genk

 

-CLB's:

 

-GO! CLB Genk (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

www.clb-genk-maasland.be/index.html

 

-Vrij CLB Genk (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

www.vclblimburg.be/node/24

 

-Cultuurfonds OCMW

http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=638

 

-De Sfeer Genk (Ontmoetingshuis)

www.desfeergenk.be

 

-De Uitdaging

www.genk.be/deuitdaging

 

-Fietsbieb

www.genk.be/fietsbieb

 

-Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk

www.gigos.be

 

-Go! Ouders (Koepel van ouderverenigingen van het gemeenschapsonderwijs)

www.go-ouders.be

 

-Huis van de mens

Vrijzinnig Limburg

 

-JAC (Jongeren advies centrum)

www.caw.be/jac/

 

-Klasse

www.klasse.be

 

-Koogo (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

http://www.koogo.be

 

-Lokaal aanspreekpunt kinderrechten Genk

www.ocmwgenk.be/content/content/record.php?ID=431

 

-LOP ( Lokaal Overleg Platvorm)

http://www.agodi.be/lop

 

-Mobit-fietsdelen

www.mobit.eu

 

-Netwerk tegen armoede (NtA)

www.netwerktegenarmoede.be

 

-OCMW Genk:

www.ocmwgenk.be

 

-Onderwijs Centrum Brussel

www.onderwijscentrumbrussel.be

 

-OverKop-huis Genk

www.overkop.be/huizen/genk

 

-Oxfam shop Genk

https://www.oxfamsol.be/nl/shop-finder/detail/oxfam-shop-genk

 

-Rap op Stap Genk

https://www.iedereenverdientvakantie.be/genk

 

-Rimo (Buurtwerking)

http://www.rimo.be/gemeentelijke-projecten

 

-Rode Kruis Genk

http://www.rodekruis.be/afdeling/genk

 

-Solentra (Mobiele Traumateams)

Solentra jongerenwelzijn

 

-Stebo (Buurtwerking)

https://stebo.be/contact-2/

 

-TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting)

www.tao-armoede.be/wie-we-zijn--contact

 

-VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen is de ouderkoepel van het vrij onderwijs)

www.vcov.be

 

-Vincentius Genk-Zutendaal

www.vincentiusgenk.be

 

-Ziekenfondsen:

 

-Christelijke mutualiteiten

www.cm.be

 

 

 

-Onafhankelijk ziekenfonds

www.oz.be

 

-Partena ziekenfonds

www.partena-ziekenfonds.be

 

-Vlaams en neutraal ziekenfonds

www.vnz.be

 

-Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl

 

 

Vincentius Genk - Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017