Overzicht van materialen voor leerkrachten en scholen

 

Communicatie met ouders

 

LOP Basisonderwijs Genk: Praten met (kansarme) ouders

Bladwijzer met tips

 

Netwerk tegen Armoede: Maak je sterk tegen armoede op school – Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. (boekje)

Deel 2: Naar een goede commmunicatie met ouders in armoede www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf

 

Integratiedienst van de Stad Gent i.s.m. het Steunpunt Diversiteit en Leren: Van eiland naar wij-land: inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen (boek – auteur Jan De Mets)

www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/materialen/van-eiland-naar-wij-land

 

Diversiteit in actie: www.diversiteitinactie.be (website met informatie voor leerkrachten)

Do’s en don’ts - www.diversiteitinactie.be/sites/default/files/0.01.%20De%205%20armoedekloven%20in%20het%20onderwijs.pdf

 

Mondelinge en schriftelijke communicatie tussen school en ouders

www.lop.be/lop/files/_uploaded/algemeen/Inspiratieboek_ComSchOud_(LOP_BaO_Menen).pdf

 

 

Omgaan met kinderen in de klas

 

Diversiteit in actie: ‘Kleine kinderen, grote kansen – Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheide’ (boek)

www.diversiteitinactie.be/themas/kinderarmoede-ko

 

LOP Basisonderwijs Genk: Omgaan met (kans)arme kinderen in de klas

Bladwijzer met tips

 

 

Diversiteit in actie: www.diversiteitinactie.be (website met informatie voor leerkrachten)

Do’s en don’ts - www.diversiteitinactie.be/sites/default/files/0.01.%20De%205%20armoedekloven%20in%20het%20onderwijs.pdf

 

Input van kansarme ouders / verenigingen waar armen het woord nemen in Limburg - omgaan met kansarmoede op school

 

Samenwerking OBOS, Rimo en LOP Sint-Truiden: Ik heb mijn kind vleugels gegeven, de school moet het leren vliegen – 10 tips van ondernemende bewuste ouders (boekje met tips m.b.t. kansarmoede op school)

trefpuntarmoede.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/ikhebmijnkindvleugelsgegevenobos.pdf

 

Trefpunt Armoede: Educatief pakket voor lager onderwijs

trefpuntarmoede.org/wordpress/?page_id=104

 

 

Beleid rond kansarmoede en kosten op school opstarten

 

 

Netwerk tegen Armoede: Maak je sterk tegen armoede op school – Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. (boekje)

Deel 1: Naar een goed kostenbeleid op school

www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf

 

Omgaan met kansarmoede in de basisschool

Boek: - Auteur: Ferre Laevers, Trees Vanhoutte en Claudine Derycke - ISBN-number: 9789074798969 - Uitgiftedatum: 19/10/2015 - Uitgever: CEGO PUBLISHERS NV

Samenwerking OBOS, Rimo en LOP Sint-Truiden: Ik heb mijn kind vleugels gegeven, de school moet het leren vliegen – 10 tips van ondernemende bewuste ouders (boekje met tips m.b.t. kansarmoede op school)

trefpuntarmoede.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/ikhebmijnkindvleugelsgegevenobos.pdf

 

Stad Antwerpen

KANSENINONDERWIJS pdf

 

 

Kosten op school

Een sterk schoolbeleid over kosten en kansarmoede biedt alle kinderen kansen, op die manier vermijd je stigmatisering of uitsluiting van kansarme leerlingen.

 

 

LOP Bao Genk en LOP SO Genk: ‘Kosten op school betalen, wie helpt’ Welke kosten kan de school je aanrekenen? Waar kan je in Genk terecht?

Folder

 

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

www.aanpakschoolfacturen.be

 

Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs

 

SOS Schulden op school Vzw:

Boek: School zonder schulden. Recepten voor goed en goedkoop onderwijs.

Boek: Zeven stappen verder. Stapstenen voor goed en goedkoop Onderwijs .

Boek: Zonder schulden op de schoolbank

 

Netwerk tegen armoede:

Onbetaalde schoolfacturen

– tips voor scholen en verengingen http://netwerktegenarmoedebe.webhosting.be/documents/Onderwijs_dossier_NtA_Onbetaalde-facturen_-Tips-voor-scholen.pdf

 

Maak je sterk tegen armoede op school - www.netwerktegenarmoede.be/documents/Maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school.pdf

 

Kinderrechtenonderzoek

http://www.ocmwgenk.be/Sociale_dienst/Kinderrechten_in_Genk/Kinderrechten_in_Genk

 

 

Minirechtenonderzoek

Folder

 

Rechtenverkenner :

www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx

 

Studie toelagen:

http://www.studietoelagen.be/

Gratis nummer Vlaamse overheid: 1700

 

Hulp bij aanvraag schooltoelage in Genk

Bijlage

Voorbeelden van vragenlijsten en praktijkvoorbeelden om een kansarmoede/ kostenbeleid in kaart te brengen vind je op:

http://www.aanpakschoolfacturen.be/werkmap

 

Informatie over hoe je een werkgroep over kosten en communicatie met ouders kan opstarten vind je op:

http://netwerktegenarmoede.be/standpunten/onderwijs--vorming/maximumfactuur-in-secundair-onderwijs-en-hogere-schooltoelage-tegen-schoolkosten

 

 

Verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen

 

"Thuiscompagnie. Versterkende en verbindende gezinszorg in kwetsbare gezinnen"

Is de schriftelijke neerslag van de samenwerking tussen het project Thuiscompagnie van de Provincie Limburg en al zijn partners en het Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Deze opdracht vloeit voort uit een evaluatie-onderzoek over de aanpak van Thuiscompagnie dat het HIG uitvoerde.

Het draaiboek is online te raadplegen op:

www.limburg.be/thuiscompagnie

 

Verjaardagen in de klas

 

Dankzij ‘feestdoos’ kan élk jarig kind trakteren in de klas

www.standaard.be/cnt/dmf20160908_02459231

 

LOP Basisonderwijs Genk: Omgaan met (kans)arme kinderen in de klas

Bladwijzer met tips

 

Verhalen over kansarmoede in Genk

 

Schrijver Bart Demyttenaere tekende de levensverhalen van twee kansarme alleenstaande moeders uit Genk op, in opdracht van Stad Genk en het LOP basisonderwijs Genk. Deze verhalen vormden de insteek voor debatten over de thematiek op een studiedag van het LOP BaO Genk (21/10/2015).

Bart is gekend als schrijver van kinder- en jeugdboeken, theaterteksten en literaire maatschappelijke non-fictie.

zie bijlage

 

Klasse

Dossiers over kansarmoede

 

www.klasse.be/reeks/kansarmoede/

www.klasse.be/6758/mik-hoog-ook-met-kansarme-leerlingen/

www.klasse.be/6764/heeft-jouw-school-aandacht-voor-kansarmoede/

www.klasse.be/6821/6-pijlers-voor-een-sterk-armoedebeleid/ -

www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/

www.klasse.be/58873/hoe-moeilijk-ook-laat-ouders-in-armoede-niet-los/

 

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

 

http://www.vlor.be/category/onderwijsthema/gelijke-onderwijskansen/armoede

 

Een andere bril, een andere kijk – Trefpunt Armoede

 

Het Trefpunt Armoede ontwikkelde een dossier ‘Een andere bril, een andere kijk – dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen’

 

Vormingsorganisaties en sprekers

 

TAO (Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting)

www.tao-armoede.be/wie-we-zijn--contact

CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs)

www.cego.be

Netwerk tegen Armoede

www.netwerktegenarmoede.be

Bart Demyttenaere

bart@nvandersom.be

De Sfeer Genk

www.desfeergenk.be

Rimo Limburg/samenlevingsopbouw

www.rimo.be

 

Onderwijscentrum Brussel

 

www.onderwijscentrumbrussel.be/inhouden/omgaan-met-diversiteit/omgaan-met-kansarmoede/omgaan-met-kansarmoede-achtergrond

 

 

Adviezen, onderzoek en beleidsteksten m.b.t. armoede

 

Advies over kinderen in armoede - VLOR (2013)

De Vlaamse Onderwijsraad formuleerde in 2013 een advies (PDF 596 KB) en beleidsaanbevelingen over hoe het onderwijs meer rekening kan houden met kinderen in armoede. https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/RBO-RBO-ADV-001.pdf

 

Vlaams Actieplan Armoede 2015 – 2019

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/

sokkeltekst-vapa-2015-2019

 

Actieplan kinderrechten 2014 – 2019 - OCMW Genk

Actieplan

 

 

 

 

Vincentius Genk - Zutendaal

Vincentius Genk-Zutendaal © 2017